donderdag 23 april 2009

De 10 tijdvakken van ...

'De tien tijdvakken van .....' is een digitaal instrument waarmee leerlingen hun eigen invulling geven aan de tien tijdvakken. Deelname aan 'De tien tijdvakken van ...' is gratis. Als u met één of meer klassen wilt meedoen kunt u zich aanmelden via de knop 'registreren'. U ontvangt dan een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee u kunt inloggen op de website.
http://tientijdvakken.slo.nl/
Geschiedenisdocent Albert van der Kaap schrijft in zijn Online Tijdschrift voor Geschiedenisdidactiek hierover: "Het (gratis) digitale instrument 'De tien tijdvakken van... ' , ontwikkeld door SLO, maakt het mogelijk een eigen locale of regionale canon te maken. Maar ook een eigen invulling geven aan de tien tijdvakken is een mogelijkheid".
http://www.vanderkaap.org/histoforum/2009/tientijdvakken.html

woensdag 22 april 2009

Goed voorbeeld doet volgen

Achter onderstaande link vind je tien filmpjes over de interactieve inzet van digiborden binnen het onderwijs. Hoe kun je bijvoorbeeld met je digibord het denken van je leerlingen stimuleren? Of lessen verbinden? Docenten vertellen over de mogelijkheden die het digitale bord hen heeft geboden.
http://vo.digiborden.kennisnet.nl/voorbeeldenplein/interactieveinzet

vrijdag 17 april 2009

donderdag 16 april 2009

Alarmerend!

Op 8 april werden op twee websites de volgende artikelen gepubliceerd. De website van Elsevier meldde dat uit Canadees onderzoek bleek dat de eerstejaars studenten van tegenwoordig niet meer nadenken en dat ze volledig vertrouwen op de internet-encyclopedie Wikipedia. Professoren aan universiteiten vinden dat studenten minder volwassen zijn dan generaties hiervoor. Ook vinden docenten aan universiteiten dat studenten 'succes verwachten, zonder moeite te hebben gedaan.' Dat alles stelt de Canadese professor Brian Brown, die onderzoek deed bij 2.000 professoren. De huidige jeugdcultuur van zelfvertrouwen, waardoor jongeren denken dat ze alles aankunnen, maakt volgens Brown dat ze het woord falen niet meer kennen. Een maand eerder stond het volgende artikel op Webwereld: Vanaf oktober 2009 zal MSN Encarta (de online Winkler Prins) na 10 jaar niet meer beschikbaar zijn (dat geldt ook voor Nederlandse scholen). Volgens het bericht van Microsoft is de manier waarop mensen informatie zoeken op internet de laatste jaren sterk veranderd. Het bedrijf doelt daarmee vermoedelijk vooral op de opkomst van gratis alternatieven als Wikipedia en Google Maps.
Wij hebben als school tot die tijd nog een (web)abonnement op Encarta, dat in de Mediatheek en het computerlokaal is te bereiken via office.

woensdag 15 april 2009

Geheugen van Nederland heeft gratis lessenmaker

De lessenmaker is een programma waarmee op een eenvoudige manier lessen kunnen worden samengesteld met behulp van digitale teksten en beeldbronnen. Veel docenten zouden graag zelf hun [digitale] onderwijsmateriaal samenstellen en bewerken. Misschien bent u ook wel zo’n docent. U wilt best gebruik maken van bestaande, kant-en-klare digitale lessen, maar alleen als deze goed aansluiten bij het curriculum en het niveau van uw leerlingen. Het liefst zou u bestaande lessen ‘rearrangeren’, of zelf nieuwe maken. Het Geheugen van Nederland biedt u nu een uitstekend middel om dit doen: de lessenmaker. Bekijk de lessenmaker op: http://weblessentool.geheugenvannederland.nl/.

Wat is een Wiki?

Een wiki is een dynamische website waar door meerdere mensen aan wordt gewerkt, bijvoorbeeld door een klas. Een wiki kenmerkt zich door een open werkstructuur waar met gezamenlijke verantwoordelijkheid aan wordt gewerkt. Je kunt het jezelf heel moeilijk maken en zelf op zoek gaan naar de verschillende aanbieders van wikiapplicaties, maar je kan je initiatief ook aanmelden bij Kennisnet (http://wiki.kennisnet.nl/). Voor deze initiatieven wordt een wiki-omgeving ingericht en zijn er handleidingen en kosteloze begeleiding door een ervaren wikipediaan. Kijk ook eens naar het instructiefilmpje over wiki's op http://www.23dingen.nl/?p=491

maandag 6 april 2009

Rondreis door het menselijk lichaam

Het menselijk lichaam is een belangrijke module binnen het vak biologie. In het verleden bestudeerden leerlingen dit gewoon in een boek of met zo'n pop met uitneembare onderdelen. Later kwamen er dvd’s en computerprogramma’s waarmee je al meer kon bekijken. Nu is er ook een website waar je –helemaal gratis- het lichaam van onder tot boven en van binnen en van buiten kunt bestuderen. In dit filmpje kunt u zien hoe de website werkt en wat er allemaal mee mogelijk is. Om toegang tot de website te krijgen moet je je wel even registreren.
Bron: http://www.onderwijsvanmorgen.nl/

DIGIN

DIGIN staat voor digitale informatievaardigheden via het web. Op de website van DIGIN ( http://www.digin.nl/) kunnen leerlingen een digitaal (zoek)logboek bijhouden voor het maken van een presentatie, werkstuk of spreekbeurt. Er wordt via stappen gewerkt die allemaal moeten worden ingevuld. De stappen zijn: starten, vragen, zoeken, vinden, kiezen en terugkijken. De ingevulde vragen leveren steeds een gedateerd verslag op die bij de docent netjes uitgeprint kan worden ingeleverd. Het geeft docent en leerling een structuur om tot betere kwaliteit te komen. De leerling maakt als het ware - begeleid door de docent - een kladwerkstuk waarin hij zelfs informatie mag kopiëren. Als beiden overeenstemming hebben bereikt over het kladwerkstuk moet het werkstuk in eigen woorden met duidelijke vermelding van bronnen worden gemaakt. Veel leerlingen van de Berkel hebben al een gratis account. Wim van Bindsbergen heeft op onze school ervaring met deze werkwijze opgedaan.

vrijdag 3 april 2009

Architectuur en vormgeving

Het Nederlands Architectuurinstituut, Premsela en het Stimuleringsfonds voor Architectuur hebben, met steun van het ministerie van OCW, Spacesoup ontwikkeld. Spacesoup is ontstaan vanuit de overtuiging dat architectuur en vormgeving een plek in het onderwijs verdienen. Architectuur en vormgeving zijn immers overal om ons heen en beïnvloeden ons leven. Spacesoup stimuleert leerlingen te kijken naar de eigen leefomgeving en die van anderen. De leerlingen worden uitgedaagd vragen te stellen. Met behulp van het ontwerpproces vinden ze stapsgewijs oplossingen voor problemen die ze zelf signaleren. Je vind hier lessen voor vmbo/havo/vwo.
http://www.spacesoup.nl/component/option,com_frontpage/Itemid,1/

Bioplek

Bioplek is dé biologiesite voor het voortgezet onderwijs. Hier vind je over alle onderwerpen fraaie animaties. http://www.bioplek.org/site/zoeken.html Wij hebben een schoolabonnement op Bioplek.
Onder http://www.berkelvo.nl/ Vakken-Biologie vind je nog veel meer sites die je voor je onderwijs kunt gebruiken.

donderdag 2 april 2009

Technisch ontwerpen in het voortgezet onderwijs?

Onderstaande site is bedoeld voor docenten uit de boven- en onderbouw van het voortgezet onderwijs voor de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, verzorging, techniek en ANW en het leergebied Mens en Natuur. Je treft hier lesmateriaal voor technisch ontwerpen en bijbehorende docentondersteuning aan. Via een overzichtelijke navigatiestructuur heb je toegang tot de producten uit een tweetal gesubsidieerde projecten.
http://www.techniek15plus.nl/

Oefenen met Nederlands

Cambiumned biedt leerlingen de mogelijkheid om zelf thuis te oefenen met grammatica, werkwoordspelling, spelling, woordsoorten, stijlfiguren etcetera. De leerling kan na invulling van de opdracht zelf kijken wat zijn score is en kan op deze manier oneindig oefenen met de Nederlandse taal.
Je kunt je leerlingen eveneens op de site van het Vakcollege Amersfoort laten oefenen voor Nederlands.

woensdag 1 april 2009

Volg zelf eens een les

Op TED-Talks (http://www.ted.com/index.php/themes) kun je filmpjes van inspirerende sprekers over de meest uiteenlopende onderwerpen vinden. Academic Earth (http://academicearth.org/subjects/) werd opgericht met als doel iedereen toegang te bieden tot onderwijs van wereldklasse. De docenten zijn afkomstig van universiteiten als Harvard en Princeton. Er zijn colleges te vinden over de meest uiteenlopende vakken. De colleges zijn los te bekijken, maar in sommige gevallen ook als complete serie (bijvoorbeeld over de kredietcrisis of de menselijke anatomie). Ze zijn eenvoudig doorzoekbaar op onderwerp en, als je jezelf registreert, ook te bewaren als favorieten.
Bron: http://www.onderwijsvanmorgen.nl/

ED*IT

In 2006 werd Teleblik (http://www.teleblik.nl/) gelanceerd, een website met audiovisuele bronnen voor het onderwijs. Teleblik is ontstaan uit een nauwe samenwerking tussen Beeld & Geluid, Stichting Kennisnet en Teleac/NOT. Op de NOT-beurs 2009 afficheerde Teleblik zich met de slogan: “Teleblik blijft (gratis)”. Teleblik blijft gratis (de vraag is voor hoelang), maar er gaat volgend schooljaar wel wat veranderen! Er komt nl. een commerciële versie naast Teleblik genaamd ED*IT, die gevuld zal worden met meer bronnen. Teleblik blijft ook gevuld worden met filmfragmenten van de Publieke Omroep, maar er wordt geen redactie meer gevoerd, wat consequenties heeft voor de dossiers, thema’s en vakindexen.
zie voor ED*IT: http://www.ed-it.nu/
Bron: LWSVO-nieuws