dinsdag 7 september 2010

Ideeënmarkt Informatievaardigheden

Al eerder (juni 2010) berichte ik over de op handen zijnde Ideeënmarkt Informatievaardigheden van de Hogeschoolbibliotheken aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen (NVB). De 10 minuten presentaties over de succesverhalen en producten van de zeven vertegenwoordigers van Hogeschoolbibliotheken zijn nu terug te vinden op de Wiki.  De presentaties laten goed zien hoe op de hogescholen het belang van informatievaardigheden wordt beleefd en uitgedragen. De toen ook al genoemde Jos van Helvoort gaf een toelichting op de door hem ontwikkelde scoringsrubriek informatievaardigheden. Daarin staan alle criteria benoemd en overzichtelijk bij elkaar, als hulpmiddel om de informatievaardigheid van studenten te toetsen en te wegen, en dat allemaal op één A-4tje.
Voordelen van deze scoring voor docenten zijn:
- Beoordelaars weten beter waar ze op moeten letten.
- Het geeft aanleiding tot uitgebreide feedback.
- Het geeft richting aan instructie.
Voordeel voor leerlingen/studenten zijn:
- Ze weten waar ze aan toe zijn.
- Ze weten waar ze op moeten letten.
- Ze weten waar ze aan moeten werken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten