maandag 31 mei 2010

Toolkit E-Didactiek

De Open Universiteit Nederland/Ruud de Moor Centrum biedt met het Palet Voortgezet Onderwijs ondersteuning voor beginnende docenten en docentenbegeleiders. In een eerder bericht wees ik al op de kennisbanken die bij het portaal-vo van het Ruud de Moor Centrum onder 'vakken' voor beginnende docenten zijn te vinden. Een ander onderdeel belangrijk van dit portaal is een toolkit voor lesgeven met behulp van ict. Onder meer kun je hier vinden hoe je ict kunt gebruiken bij samenwerkend leren, klassenmanagement, etcetera. Je kunt er handleidingen vinden over presentatieprogramma's als bijvoorbeeld Powerpoint, weblogs, sociale media en wiki's. Steeds wordt de informatie praktisch gehouden en verhelderen voorbeelden (ook video) de tekst.

vrijdag 28 mei 2010

Common Craft video's

De video in het vorige bericht is afkomstig van Common Craft, een klein bedrijf dat in de USA voorlichtingsvideo's maakt over verschillende onderwerpen - waaronder technologie. De video's , die op het onderwijs zijn gericht, zijn zo in de les te gebruiken en zijn er in het Engels, Duits en Frans. Prachtig leerzaam lesmateriaal.

Gevaren van internet, deel 2

In een eerder bericht toonde ik al een Nederlandstalig filmpje over de gevaren van internet. Je zou dit filmpje zo kunnen gebruiken op een ouderavond. Deze Engelstalige video gaat vooral in op de lange termijn effecten die het publiceren van id-informatie en foto's en films op internet hebben. Waar moet je op letten?

donderdag 27 mei 2010

SchoolTV-beeldbank Plus

SchoolTV heeft de SchoolTV-beeldbank Plus binnen het bestaande concept gelanceerd. De educatieve clips uit de Beeldbank zijn nu in Plus gekoppeld aan educatieve quizzen, digilessen en werkbladen. Alle materiaal is gratis en vrij toegankelijk en gecategoriseerd op doelgroep.

Hot Potatoes

Hot Potatoes is een auteurstool speciaal gericht op het zelf maken van interactieve oefeningen. Je kunt op verschillende sites door anderen gemaakt oefenmateriaal vinden dat je gratis kunt gebruiken. Tik 'Hot Potatoes' in in Google en probeer eens wat uit, dan zie je ook de (on)mogelijkheden van deze software. Je kunt met dit gratis programma zoals gezegd ook zelf lesmateriaal maken. Handleidingen voor de software vind je op onder meer het Belgische KlasCement. Eigenlijk ben je dan bezig met het arrangeren en ontwikkelen van digitaal leermateriaal. Kennisnet heeft ondertussen een module Leren arrangeren en ontwikkelen van digitaal leermateriaal vervaardigd die je voor het verdiepen van je kennis ook zou kunnen gebruiken. Als je met Hot Potatoes gaat werken ben je niet de enige, zo is er onder meer een goed onderhouden weblog met tips, voorbeelden en handleidingen van Antoine van Dinter online en actief.

donderdag 20 mei 2010

Opbrengsten van Leren met meer effect


Na een looptijd van twee jaar is het programma 'Leren met meer effect' afgesloten. De publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks, Opbrengsten van Leren met meer effect, zet de meest opvallende onderzoeksresultaten van de effecten van onderwijs met ict op een rij. Tien scholen experimenteerden met ict in hun onderwijs en onderzochten samen met het Kohnstamm Instituut de opbrengsten ervan. Gaan leerlingen beter leren? Raken ze gemotiveerder? Wat vinden betrokken leraren ervan? Hoe kijken leraren die niet betrokken waren bij het experiment ertegenaan? We mogen concluderen dat ict het onderwijs kan verbeteren. Tegelijkertijd zijn opbrengsten in het onderwijs zelden exclusief toe te schrijven aan ict. Meestal is het in combinatie met het nadenken over wat je met je onderwijs wilt bereiken en hoe dat het beste te realiseren is. En we weten ook dat steun van zowel leraren als schoolleiding nodig is om succesvol te zijn. Wie het initiatef neemt tot de onderwijsvernieuwing, is niet zo belangrijk voor succes. Wat ertoe doet is dat er een stricte rolverdeling is: de schoolleiding schept de randvoorwaarden, de leraren bepalen hoe de vernieuwing vorm krijgt. Zij professionaliseren zich verder door scholing en door te 'doen'. Liefst kijken zij dan - samen met collega's - kritisch naar wat werkt en wat niet. Bij sommige projecten zie je dat het onderwijs met bijvoorbeeld een digibord niet tot betere resultaten leidt, maar wel tot meer gemotiveerde leerlingen.

Zoeken op internet

Intute is een Brits consortium van 7 Universiteiten. Zij leveren onder meer de Virtuele Trainig Suite , gratis tutorials 'Zoeken per vakgebied'. Op deze site vind je ook een link naar de Internet Detective, een cursus informatievaardigheden die ook bruikbaar is voor het Voortgezet Onderwijs. Eerder werd deze cursus voor het Nederlandstalig gebied aangeboden door de Koninklijke Bibliotheek. Dit is nu niet meer mogelijk zodat we het met deze Engelstalige cursus moeten doen. De Webdetective is een Nederlandstalig alternatief dat is ontwikkeld door het Directie Overleg Bibliotheken Overijssel (DOBO) in het kader van het project 'Samenhang & Kwaliteit'.

Strips maken

Met dit programma kunnen de leerlingen zelf een stripverhaal maken. Je hebt de keuze uit een grote database met stripfiguren of je laat de leerlingen zelf een karakter samenstellen. Daarna voegen ze tekstballonnen, houdingen en emoties toe en kunnen ze achtergronden en effecten kiezen. Je kunt de leerlingen op deze wijze natuurlijk ook met taal laten oefenen. Bitstrips is gratis, Bitstrips for schools niet.

woensdag 19 mei 2010

Onderwijsrecensies VO

NBD/Biblion verzorgt voor bibliotheken en schoolmediatheken recensies van nieuw verschenen fictie en non-fictie. Voor mediathecarissen een bestand waarop je gedeeltelijk je aanwinsten baseert. Deze service kan ook voor docenten handig zijn. De recensies zijn onder meer gerangschikt op vak. Verder vind je rubrieken Jeugdboeken 12+ en 14+ en romans in verschillende talen, vakliteratuur en audiovisuele media. Je kunt dit bestand raadplegen via de mediatheeksite in ons Google-Apps domein 'vszutphen'. In de linkerbalk zie je op deze site onder 'collectie' een kopje 'onderwijsrecensies'. Dit klik je aan en dan klik je op weergeven of downloaden.

woensdag 12 mei 2010

De WIFI-generatie

Behandelde het vorige bericht de - toch wel opmerkelijke - conclusie dat jongeren over het algemeen een vrij positief beeld van nieuwsmedia hebben, een breed scala aan bronnen gebruiken om in hun nieuwsbehoefte te voorzien en bovenal nieuws willen dat relevant is. Er blijken zelfs in de Top 10 van nieuwsinteresses ook drie typen algemeen nieuws te staan: het laatste nieuws, lokaal nieuws en landelijk nieuws. Opgelucht halen we adem, het is toch nog niet zo slecht gesteld met onze jeugd en dan is daar de uitgave De WIFI-generatie. Het uitgangspunt van dit boek is de komst van (gratis) mobiel internet en de gevolgen voor de opvoeding van de jeugd, die in principe continue online kan zijn. Buiten ons blikveld. Zonder begeleiding en in totale privacy. Het boek biedt inzicht in opvoeding, onderwijs en overheidsbeleid dat dringend aan vernieuwing toe is. Het is te leen in de Mediatheek.

Jongeren en media

In januari 2010 is de onderzoekspublicatie Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid van Nico Drok en Fifi Schwarz verschenen. Doel van het onderzoek was om een feitelijk overzicht te verkrijgen van het nieuwsmediagebruik van de huidige generatie Nederlandse jongeren. In het onderzoek, waarin speciale aandacht is uitgegaan naar het belang van dagbladen, stonden daarom de functies van nieuwsmedia en de betekenis die jongeren daaraan geven centraal. Aan het onderzoek hebben ruim 1.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 29 jaar deelgenomen. Dat jongeren hun nieuws per se mobiel zouden willen, zelf graag bijdragen aan de nieuwsvoorziening of in jongerenuitgaven een alternatief zien voor 'volwassen' dagbladen, blijken hardnekkige mythes - die onder meer voortkomen uit de onterechte benadering van jongeren als een homogene groep. Uit de resultaten van Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid kwam juist een sterk onderscheid naar voren tussen jongeren die regelmatig dagbladen lezen en jongeren die zelden dagbladen lezen ten aanzien van hun beweegredenen om zich te informeren over nieuws, hun keuze van nieuwsmedia en de mate waarin zij deelnemen aan de maatschappij. De auteurs concluderen dat jongeren over het algemeen een vrij positief beeld van nieuwsmedia hebben, een breed scala aan bronnen gebruiken om in hun nieuwsbehoefte te voorzien en bovenal nieuws willen dat relevant is.

Online websites maken met Google Sites

Een interessant onderdeel van Vives (Vakblad ten behoeve van (ict)vernieuwingen binnen het onderwijs) is het blokje Tips en trucs op ict-gebied. Deze maand vind je hier een korte tutorial over het vervaardigen van een site met Google sitemaker. Het tutorial behandelt weliswaar de handelingen voor een gewone gmailgebruiker, maar die verschillen niet wezenlijk van de handelingen in ons domein vszutphen.nl.