donderdag 30 september 2010

Google uitgelegd

Ik wil jullie de presentatie van een Kennisnet themadag over Google web 2.0 niet onthouden. Hoewel het niet specifiek op ons Google domein vszutphen is toegesneden kun je in deze screencast toch een heel goed idee krijgen van hoe je agenda's deelt, hoe je met meerdere mensen aan een document werkt, hoe je een spreadsheet of antwoordformulier maakt.

dinsdag 28 september 2010

Booleaans zoeken

Als je je leerlingen begrip bij wilt brengen over de mogelijkheden om Booleaans (met de operatoren: And, Or, Not) te zoeken in bijvoorbeeld Google, dan zou je deze vaak abstracte denkwijze inzichtelijk kunnen maken met Boolify. Door namenlijk die operatoren aan een zoektocht toe te voegen kan je je vraag beter specificeren, waardoor je betere hits krijgt. Dat doe je vaak ook met 'geavanceerd zoeken', maar ik heb het een leerling nog nooit zien doen. Boolify maakt met puzzelstukjes je zoektocht inzichtelijk, onder in beeld zie je steeds de zoekresultaten veranderen. Elke verandering leidt tot andere - en als het goed is, minder en betere - resultaten.

dinsdag 14 september 2010

De WIFI-generatie

Er komen steeds meer publicaties over de online generatie jongeren die zijn opgegroeid met laptop, mobiele telefoon en als nieuwste de smartphone waarmee ze altijd online kunnen zijn. ‘De WIFI-generatie. De jeugd op het mobiele internet: vliegensvlug en vogelvrij’ is een publicatie van Liesbeth Hop en Bamber Delver. Zij maken zich bezorgd over de onbeperkte toegang die WIFI via bijvoorbeeld smartphones tot het internet biedt. “Wij als auteurs roepen elke opvoeder en professional op, van ouders tot overheid, om de WIFI-generatie te geven waar zij recht op heeft: opvoeding.” Het boek geeft tips voor opvoeders, scholen en overheidsbeleid en heeft vooral tot doel om jongeren niet zichzelf te laten opvoeden, maar om ze te begeleiden in hun weg naar de “driedimensionale mediawolk”. WIFI maakt het mogelijk om buiten het blikveld van volwassenen, zonder begeleiding en in totale privacy de hele wereld te ontdekken en dat kunnen vooral jonge kinderen niet aan. Scholen moeten hun protocollen aanpassen en leerlijnen mediawijsheid ontwikkelen. Docenten moeten tenminste op de hoogte blijven, aldus de auteurs.

Van een heel ander orde is Hanging Out, Messing Around and Geeking Out. Deze studie is het eerste grootschalig onderzoek (2005-2008) naar het gebruik van nieuwe media door jongeren in de Verenigde Staten. Zij onderzochten vooral het gebruik van nieuwe media buiten school en hanteren meer de term mediageletterdheid. Bij Hanging Out, Messing Around en Geeking Out horen verschillende vormen van mediageletterdheid. Hanging Around is een digitaal toevluchtsoord waar jongeren cruciale sociale vaardigheden opdoen. De term Messing Around slaat op de mogelijkheid om online nieuwe dingen uit te proberen (bijvoorbeeld videoblogs, remixen). Geeking Out gaat over aansluiten bij netwerken van gelijke interesse. Vooral jongeren die moeilijk aansluiting vinden bij de (sub)culturen van leeftijdgenoten krijgen hier een tweede kans. Zij leggen in hun onderzoek de nadruk op de rol die vooral sociale netwerksites bieden voor de ontwikkeling van jongeren.

Beide publicaties appelleren aan ouders, opvoeders en professionals(wij) om het belang van nieuwe media voor jongeren in te zien en je er in te verdiepen.
‘De WIFI-generatie’ is te leen in de Mediatheek.

dinsdag 7 september 2010

Onderzoeksverslag Inzet ELO in het VO

Uit het SLO-onderzoeksverslag Inzet van de electronische leeromgeving in het voortgezet onderwijs  is gebleken dat de elektronische leeromgeving (ELO) in meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs wordt gebruikt. Scholen kiezen voor een ELO om het onderwijs flexibeler en aantrekkelijker te maken. Echter, wanneer gekeken wordt naar het daadwerkelijke gebruik blijkt dit voor het grootste deel van de scholen nog zeer beperkt. Docenten maken met name gebruik van de organisatorische mogelijkheden. Op het gebied van leerinhouden, evaluatie, communicatie en differentiatie is het een minderheid die de mogelijkheden van de ELO weet te benutten. De ELO als verzamelinstrument van internettools, speciaal geschikt gemaakt voor onderwijs zal verder worden doorontwikkeld. Verdere en betere integratie van planningstoepassingen, evaluatiemogelijkheden en toegang tot leerinhouden zijn van belang bij de volgende generatie ELO's. Docenten die ruimte krijgen om met de ELO te experimenteren, scholen waar afspraken gemaakt worden over de inzet, docenten die scholing krijgen in didactische ELO-vaardigheden en deelnemen aan uitwisselingsessies laten een grotere didactische variatie zien in het gebruik van de ELO, aldus het rapport.

Ideeënmarkt Informatievaardigheden

Al eerder (juni 2010) berichte ik over de op handen zijnde Ideeënmarkt Informatievaardigheden van de Hogeschoolbibliotheken aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen (NVB). De 10 minuten presentaties over de succesverhalen en producten van de zeven vertegenwoordigers van Hogeschoolbibliotheken zijn nu terug te vinden op de Wiki.  De presentaties laten goed zien hoe op de hogescholen het belang van informatievaardigheden wordt beleefd en uitgedragen. De toen ook al genoemde Jos van Helvoort gaf een toelichting op de door hem ontwikkelde scoringsrubriek informatievaardigheden. Daarin staan alle criteria benoemd en overzichtelijk bij elkaar, als hulpmiddel om de informatievaardigheid van studenten te toetsen en te wegen, en dat allemaal op één A-4tje.
Voordelen van deze scoring voor docenten zijn:
- Beoordelaars weten beter waar ze op moeten letten.
- Het geeft aanleiding tot uitgebreide feedback.
- Het geeft richting aan instructie.
Voordeel voor leerlingen/studenten zijn:
- Ze weten waar ze aan toe zijn.
- Ze weten waar ze op moeten letten.
- Ze weten waar ze aan moeten werken.

vrijdag 3 september 2010

Nieuwe digicode voor Teleblik

Je huidige digicode blijft geldig tot 1 oktober 2010. Je moet dus voor dit schooljaar weer een nieuwe Teleblik-digicode activeren op je Entree-account. De digicode is bij de balie van de Mediatheek te verkrijgen. Hij staat ook op de website van de Mediatheek in Google-Apps. Lukt het niet de code aan je account te koppelen, kom dan even langs, dan wordt je in de Mediatheek verder geholpen.
Met de snijmachine in Teleblik kun je uit een heel programma een eigen fragment knippen. Niet iedereen maakt gebruik van deze mogelijkheid, maar als je zelf een fragment knipt, kun je precies bepalen wat je in de klas laat zien. Je laat dan niet de hele uitzending zien, maar net dát stukje dat je nodig hebt.
Om zelf te knippen, geef je een startpunt en een eindpunt aan in een aflevering. Het stukje dat je geselecteerd hebt, wordt een aparte link (url). Deze kun je opslaan in de map 'mijn bestanden' of mailen. Ook kun je de link in een werkstuk, PowerPoint of website zetten.