dinsdag 21 juni 2011

CBS in de klas

Ik heb eerder al eens een blog gepost over Statline, de statistieksite van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Statline is in gebruik wat moeilijker en vergt nogal wat uitleg van de docent, zodat het CBS besloten heeft om het materiaal nu ook eenvoudiger aan het onderwijs te presenteren. CBS in de Klas biedt docenten nu gratis specifiek CBS-materiaal aan dat direct bruikbaar is in de klas en dat aansluit bij de kerndoelen in het voortgezet onderwijs. Er is gekozen om het CBS-materiaal in eerste instantie aan te bieden voor de vakken economie en aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs, maar de ambitie is om ook materiaal voor andere vakken toe te voegen. Je kunt op de site lesmateriaal - door EduGis voor aardrijkskunde ontwikkeld - downloaden en gebruiken. Er is een keuzemenu ‘Aktueel’, waar je bronnen voor gespreksstof en discussie in de klas vindt. Daarnaast is er visuele ondersteuning van lesstof door middel van statistieken en visualisaties (gereedschappen) die voor het digibord geschikt zijn. Je kunt bijvoorbeeld de bevolkingspyramide van Nederland laten bewegen in de tijd.Het komende jaar zal het aanbod op de website verder worden uitgebreid. Er zullen meer opdachten, gereedschappen en artikelen worden toegevoegd die betrekking hebben op aardrijkskunde en economie. Daarnaast wordt er misschien nog een nieuw vakgebied aan de website toegevoegd.


Bronnen: COS (Jaargang 28, nr. 8, april 2011) en Onderwijsvanmorgen.nl. De COS vind je in de Mediatheek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten