dinsdag 25 juni 2013

Studenten die naar de bibliotheek gaan presteren beter

Beter nieuws kun je, zo vlak voor de vakantie, niet krijgen. We zochten al zo lang naar het harde bewijs van wat wij, mediathecarissen/bibliothecarissen, al lang weten: zonder ons zijn leerlingen nergens. Veel studenten gebruiken de bibliotheek helemaal niet, dat weten we allemaal. Zij zoeken informatie via Google, Wikipedia en andere webbronnen. Studenten die tijdens een collegereeks gebruikmaken van boeken, artikelen en andere bronnen uit de bibliotheek presteren beter dan studenten die dat niet doen. Onderzoek van de University of Wollongong in Australië bevestigt dit. Voor het bibliotheekonderzoek hebben de onderzoekers gekeken naar de behaalde cijfers van studenten met een hoog bibliotheekgebruik. Deze cijfers liggen hoger dan die van studenten die weinig of nooit materialen uit de bibliotheek halen, aldus Informatieprofessional in een nieuwsbericht

Uit het onderzoek:
“While initial reports are rudimentary and do not yet incorporate data on e-resource usage, results are favourable in demonstrating the value of using the library information resources in coursework. Based on the data generated to date, students who borrow library resources do outperform students who do not.”
De onderzoekers gaan er van uit dat de fysieke collectie steeds minder wordt uitgeleend en proberen een model te vinden om het gebruik van elektronische data en bronnen vast te leggen en te koppelen aan studenten. Ik begrijp wel dat je gaat meten omdat je wilt weten, maar wat blijft is een ongemakkelijk gevoel bij wat nu oorzaak en gevolg is? Onmiddellijk ook kwam er al een reactie op het bericht op de site van Informatieprofessional van de hand van Lukas Koster: “Er is voor zo ver ik kan zien geen causaal verband. Het kan ook zijn dat de intelligentere studenten meer gebruik maken van de UB, maar ook zonder UB-gebruik hoger zouden scoren. Zou interessant zijn om uit te zoeken, net als de vraag wat deze succesvolle groep dan precies doet in de UB. Raadplegen ze daar fysieke of alleen digitale materialen? En zouden ze dat laatste ook vanuit huis kunnen doen?”Uit eerder onderzoek (2011) bleek ook al dat studenten met betere resultaten (grade1) twee keer zoveel boeken lenen, drie keer zoveel inloggen en vaker naar de bieb komen als studenten die grade 3 scoren. “Haal je betere resultaten doordat je meer leent? Of leen je meer omdat je meer interesse voor het vak hebt, en scoor je daardoor beter? Of ben je zo slim dat je snapt dat je de bieb nodig hebt. Dat werpt nóg een interessante vraag op. 15% van de studenten die hoog scoorden hadden geen gebruik gemaakt van de bibliotheek! Hoe zit dat dan? Zijn dat de echte genieën?” Deze terechte vragen stelde Anneke Dirkx op haar weblog. Maar ook in het onderzoek zelf worden al kanttekeningen gemaakt: “This is not a strict cause-and-effect relationship and libraries must be careful not to overstate the correlative case. There will be many variables which impact on a student’s final degree result, and use of library resources will be just one.”

Het is dus mijns inziens nogal moeilijk om statistische gegevens betreffende Mediatheek- of bibliotheekgebruik direct te koppelen aan wat het voor de individuele gebruiker of school zou kunnen opleveren. Je kunt echter wel je focus veranderen: “Can we move from the need to survive to something better? Can we change how we go about our work, rather than just continue to seek more money?” (2008, 4). Indeed, librarians can shift from asking “Are libraries valuable?” to “How valuable are libraries?” or “How could libraries be even more valuable?” Dit is een conclusie van het onderzoek The Value of Academic Libraries (2010).

Zou dan misschien de Bibliotheek Scorecard ons kunnen helpen. Deze methode kijkt vanuit vier perspectieven naar het functioneren van een organisatie (Mediatheek/bibliotheek):
• Het dienstenperspectief : hoe waarderen klanten onze diensten?
• Het innovatieve perspectief : vernieuwen we genoeg?
• Het financiële perspectief : hoe wordt het geld besteed?
• Het procesmatige perspectief : hebben we onze processen goed georganiseerd?
Hoe kun je zelf waarde toevoegen aan je organisatie? Hier lijken mij vooral het dienstenperspectief met gedegen klantenonderzoek en het innovatieve perspectief interessant. Innovatie is mijns inziens een must. Het aantal uitgeleende boeken of het gebruik van de Mediatheek als ruimte zegt eigenlijk niet zo veel over het belang van de Mediatheek binnen het onderwijs. Ik denk persoonlijk dat onderwijs en mediatheek veel meer moeten integreren en dat een mediathecaris zich niet in de Mediatheek moet laten opsluiten. De mediathecaris is onderdeel van het onderwijsproces en kan de docent vooral waar het de digitale informatievoorziening en het gebruik van didactische tools betreft professioneel ondersteunen. De leerlingen kan hij/zij op weg helpen door naast het aanbieden van boeken ook op e-bronnen te focussen. Tevens heeft hij of zij een taak waar het de ordening en aanschaf van (digitale) informatie en content binnen de onderwijsinstelling betreft en kan hij of zij aanjager zijn van didactische veranderingen. Als informatiespecialist is hij/zij dé figuur in de organisatie die het overzicht heeft op de snelle veranderingen in de digitale wereld. En natuurlijk, zolang er boeken zijn worden deze ook in het onderwijs gebruikt en aangeboden, maar de mediatheken zouden er over, zeg vijf jaar, wel eens heel anders kunnen uitzien. 
In elk geval hebben we dan de foto’s nog.

Dat de mediatheek nu juist vaak buiten het onderwijsproces wordt gehouden is ook vreemd, want het is aangetoond dat bij samenwerking tussen mediathecarissen en docenten, leerlingen een hoger niveau behalen in lees-, schrijf- en leervaardigheden, in het oplossen van problemen en in informatieve en communicatieve vaardigheden (IFLA/Unesco Manifest voor Schoolmediatheken).

Uiteindelijk is het mijns inziens van belang dat je data (cijfermateriaal) van het mediatheekbezoek en de tevredenheid van klanten koppelt aan de zichtbaarheid bij leerdoelen en eindtermen. Je kunt dus niet alleen kijken naar de Mediatheek, maar moet ook de rol van de mediathecaris of informatiespecialist in het onderwijs er bij betrekken. Als de professionaliteit van de mediathecaris meer wordt ingezet bij de leerdoelen en eindtermen dan wordt ik eigenlijk pas echt blij.

1 opmerking:

 1. Topstuk Willem! Wil je het niet nogmaals posten? Maar dan via de blogruimte op de community. Je kunt je hele tekst zo kopiëren en plakken. Even aanvinken dat je 'promotion op de mainpage' toestaat en de hele community kan het lezen.............mooi toch?

  Als jij dat wil, tenminste. Maar het zou, naar mijn mening, zonde zijn om niet een veel breder publiek te laten profiteren van jouw pennevruchten.

  Hartelijke groet
  Janine Halewijn
  Isendoorn College

  BeantwoordenVerwijderen