dinsdag 17 december 2013

De Virtual Training Suite

Intute is niet meer. Ik denk overigens niet dat één van jullie daar wakker van heeft gelegen de afgelopen twee jaar, maar toch. Intute herbergde onder meer een wetenschappelijke portal op onderwerp, een zogenaamde onderwerpgids. In 2011 kwam de site in financiële problemen en kwam het project van een groot aantal informatieprofessionals en bibliothecarissen van verschillende Britse universiteiten in zwaar weer. Sindsdien is de site niet meer bijgewerkt en medio 2014 gaat hij waarschijnlijk uit de lucht. Er wordt over gedacht om de onderwerpgids openbaar te maken op Delicious, maar daarover is tot op heden nog geen besluit genomen. De laatste blogpost van Intute dateert van augustus 2011:

“Thanks to all of the staff that created Intute, to all of the cataloguers that added content to the site, and to the 1000s of people that suggested sites to us over the years.”

Waarom dan toch aandacht voor deze site? Behalve dat de site een belangrijke onderwerpsportal was, gevuld door professionals, vond je hier ook ongeveer 60 virtuele internettrainingen (Visual Training Suite) gerangschikt per vak. De Virtual Training Suite is vanaf augustus 2011 in handen van Tutorpro. Deze tutorials kun je dus op een nieuw internetadres in elk geval nog steeds volgen.
Na een inleiding over de vaardigheden die (academisch) onderzoek vereisen, worden - voor elk vak - zeer bruikbare internetbronnen gegeven en worden zaken als primaire en secundaire bronnen behandeld. De trainingen zijn gericht op studenten in het Hoger Onderwijs die onderzoek willen doen, maar zijn ook prima te gebruiken door leerlingen van het voortgezet onderwijs. 

Hoofdpagina van de site.
De trainingen zijn per vak opgezet (van A-Z) om studenten de mogelijkheden van vrije (wetenschappelijke) internetbronnen en internetvaardigheden te onderwijzen. 

“University students sometimes fail assignments or get poor marks because they rely too heavily on search engines or social media for their research and miss key academic sources, or because they do not evaluate the information they find online and cite inappropriate sources. Don't fall into these traps!” Met deze waarschuwing start elk tutorial.

Altijd belangrijk in je zoekproces: Baseer je op onderzoek uit het verleden (boeken, rapporten, etcetera). Dat betekent uitdrukkelijk niet dat de eerste tien hits van Google een samenvatting zijn van bestaand onderzoek. Gebruik vooral ook de databases die je eigen school virtueel aanbiedt. Onze school heeft ook een groot aantal abonnementen op databanken, die alleen op school zijn te raadplegen. Gebruik deze ook. Als je vooral naar wetenschappelijke artikelen zoekt gebruik je niet de gewone Google Search, maar Google Scholar. Betrek bij je onderzoek de professionele organisaties die onderdeel zijn van je onderzoek. Social Media kun je prima gebruiken, voor veel onderwerpen zijn goede podia te vinden waar online gediscussieerd wordt. Die moet je dan wel eerst opzoeken.

Je vindt op de site van de Virtual Trainig Suite ook links naar enkele trainingen in samenwerking met JISC Digital Media. Je leert daar professioneel zoeken naar beeld en geluid op het internet. Ook vind je hier de Engelstalige Internet Detective, waar je online research kunt leren.

Tot slot: Ook Nederlandse Hoge Scholen en Universiteiten hebben links en cursussen voor internetresearch. Minder praktisch vakgericht, maar een uitstekende pagina over alle ins en outs van professioneel zoeken is van de Haagse Hogeschool.

dinsdag 10 december 2013

IT Academy

De Nederlandse werknemer verliest dagelijks 8% van zijn werktijd aan slecht functionerende ICT en gebrekkige digitale vaardigheden. Omgerekend betekent dit een financiële strop van 19 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit het vorig jaar verschenen rapport ‘Ctrl Alt Delete, productiviteitsverlies door ICT-problemen en ontoereikende digitale vaardigheden op het werk’ van de Universiteit Twente. Bedrijven en andere werkgevers moeten ook niet verwachten dat zij met het aannemen van jongeren automatisch digitale vaardigheden in huis halen. Dergelijke vaardigheden zullen altijd bij de werving moeten worden getoetst. Althans, volgens één van de tien aanbevelingen in het rapport. Werknemers onderschatten verder zelf hun digitale vaardigheden flink. 52% Van de ondervraagden leest bijvoorbeeld direct een binnenkomende e-mail terwijl dit een weinig efficiënte manier van e-mail gebruik is. Het rapport staat vol met dergelijke constateringen en is daarmee van groot belang voor werkgevers.

De onderwijssector is in hoge mate verantwoordelijk voor het afleveren van arbeidskrachten met de juiste vaardigheden, en dus - in samenwerking met het bedrijfsleven - de juiste partij om het tij te keren. Mede aan de hand van de tien aanbevelingen die in het rapport worden gepresenteerd, lanceerden SLBdiensten en SURFmarket - verbonden in de community Technologie&Onderwijs - in een samenwerking met Microsoft, de Microsoft IT Academy. Dit is een e-learning platform dat opleidingen in staat stelt de ICT vaardigheden van hun medewerkers en studenten/leerlingen te verbeteren. Online kunnen leerlingen/docenten hier bijvoorbeeld trainen in het gebruik van verschillende Microsoft Office programma's:

• Beginnersvaardigheden voor Microsoft Word

• Beginnersvaardigheden voor Microsoft Excel

• Beginnersvaardigheden voor Microsoft Powerpoint

• Beginnersvaardigheden voor Microsoft Outlook

• Microsoft Word voor gevorderden

• Microsoft Powerpoint voor gevorderden

• Microsoft Excel voor gevorderden

De cursussen zijn gratis toegankelijk voor leerlingen en medewerkers van onze school via inlog met je schoolaccount bij Slim.nl. Na het volgen van een cursus kun je een internationaal erkend certificaat behalen om je kennis 'officieel' te maken. Bij Slim kun je namelijk een voucher kopen van € 25,50 om één van de Office-certificaten te halen op een officiële examenlocatie.
Als leerling behaal je natuurlijk tijdwinst door slimmer gebruik van Office voor het huiswerk en werkstukken. Maar je verwerft natuurlijk vooral een internationaal erkend certificaat en verbetert daarmee je CV.

Op dit moment werkt het bestellen van de toegangscodes voor IT Academy via Slim.nl niet optimaal, meldt Slim. Omdat er wat technische problemen zijn met € 0,00 orders komt er een handmatige actie bij kijken die ongeveer 1x per week wordt uitgevoerd. Als je dus naar slim.nl/itacademy gaat en een gratis toegangscode bestelt, wacht je daarna (kan tot 1 week duren) tot je code in je orderhistorie verschijnt. Daarna kun als je in Magister inlogt gaan naar Elo -Bronnen - Ga naar externe applicatie - Kennisnet. 
Klik op IT Academy:En dan:


• Zet vervolgens een vinkje bij “I accept the End User License Agreement”

• Vul de Access Code in die je hebt gevonden in je orderhistorie.

• Vul je School E-mail in en klik op Enter.Deze inlogprocedure houden wij aan totdat het besluit is genomen om zelf op onze school een IT Academy op te zetten. Als we zelf een IT Academy opzetten (je wordt op de hoogte gehouden) ben je als leerling/docent automatisch ingelogd via de link in Magister en hoef je geen extra stappen meer te zetten.
Succes!

dinsdag 3 december 2013

Zelf een krant maken

Leerlingen uit de middenbouw werken in de Mediatheek wel eens aan een opdracht om een 'krant' te maken. Soms maken ze een aantal kolommen aan in Word en voegen daar dan foto’s en kopjes aan toe. In 2011 heb ik al eens aangegeven dat het maken van een digitale krant anno nu veel professioneler en mooier kan. De meeste digitale tools om een krant te maken bieden helaas nog geen mogelijkheid om (eventueel) logo en lettertype te veranderen. Tenminste niet bij de tools die mij bekend zijn. Wel leren de leerlingen bij elk van die tools op eenvoudige wijze een (voor)pagina van een krant samen te stellen. Zij leren in een paar woorden een pakkende en de inhoud dekkende kop te maken en leren ook te woekeren met ruimte en toch de boodschap duidelijk te laten overkomen.

Bij Krantenmaken kun je vier pagina’s vullen, zelf foto’s uploaden, maar lettertype en logo kun je niet veranderen. Alle teksten die in de voorbeeldkrant staan, zijn te wijzigen door er op te klikken. Je krijgt dan een venster waarin je de huidige tekst kunt aanpassen of vervangen door je eigen tekst uit bijvoorbeeld een Word document. Het resultaat is meteen zichtbaar. In de krant staan standaard een paar foto’s. Deze afbeeldingen zijn ook te wijzigen door er op te klikken. De leerling krijgt dan een venster waarin hij zijn eigen afbeeldingen kan uploaden. Door te klikken op opslaan in het menu kom je bij een mailformulier waar je de link (url) van de gemaakte krant naar jezelf kunt mailen. Het is verstandig om deze link direct aan jezelf te mailen zodat je hem niet vergeet. Anders ben je alles kwijt! Tevens dienen daarbij de gebruiksvoorwaarden geaccepteerd te worden. Bij Zelfkrantmaken maak je alleen een voorpagina en kun je eveneens niets aan de opmaak veranderen. Je bewaart jouw versie op dezelfde wijze dan bij Krantenmaken. Je krijgt hier echter twee links, één is bedoeld om door te sturen naar de docent of andere geïnteresseerden. Deze kan dan de krant van de leerlingen bekijken, maar er niets in wijzigen.

Je zou een les kunnen inleiden met alle voorpagina’s van kranten van over de hele wereld van die dag. Ook interessant om nieuws bespreekbaar te maken is het online krantenoverzichtKidon en Paperboy die je een compleet overzicht tonen van kranten (en media) van over de hele wereld. Ik neem hier uit de Vives van 10 januari 2011 ook een aantal goede lestips over: “In het voortgezet onderwijs kunt u denken aan een krantenartikel bij een geschiedenisopdracht. Hoe zou de voorpagina van een krant op 10 november 1989 eruit kunnen zien, de dag na het vallen van de Berlijnse muur? Of bij vreemde talenonderwijs: maak een krantenpagina met verschillende soorten nieuws (binnenlands, buitenlands, het weer, et cetera) uit het land van de doeltaal. Bij Nederlands is het een goede oefening om het schrijven van artikelen onder de knie te krijgen. En bij maatschappijleer kunt u de klas onderverdelen in soorten kranten, links of rechts georiënteerd, en de opdracht geven om het nieuws van de week te verslaan. Dit kan worden gecombineerd met een discussie over politieke stromingen”.Lay-out wijzigen en (beperkt) lettertypes kiezen, dat kan wel bij de veel professionelere Krantenmaker. Een uitgebreide handleiding loodst de leerlingen door het programma. Krantenmaker Flits is voor individueel gebruik, met Krantenmaker Blits werk je met een heuse redactie en boots je een echte krant zo goed mogelijk na. In de KrantenMaker Blits neemt de hoofdredacteur de leiding over de krant. Een hoofdredacteur maakt ofwel alleen een krant, ofwel organiseert hij het werk in de groep en verdeelt hij de taken onder de redacteurs. Een hoofdredacteur beschikt over alle rechten van de krant. Dat betekent dat hij in de hele krant kan editen en wijzigingen aanbrengen. Redacteurs kunnen dat niet. Zij hebben enkel rechten op die delen van de krant die hen zijn toegewezen door de hoofdredacteur. Zowel de hoofdredacteur als redacteuren zijn tekstschrijvers en/of fotografen. Er kan een keuze gemaakt worden voor: Actualiteit, Cultuur, Economie, Lifestyle etcetera. Lesmateriaal is door de leerkracht na registratie te downloaden. Op Wikiwijs vind je tevens een pakkend stappenplan waar leerlingen zo mee aan de slag kunnen.


Maar, we leven nu en dit is ook een tijd van digitale kranten. Altijd al eens willen weten hoe een digitale krant werkt? De website waarop dat wordt uitgelegd bestaat uit tien onderwerpen. Opdrachten vind je in een opgavenboekje, hierin kan de leerling de antwoorden opschrijven. De docent vindt het volledige materiaal op de site.

Laat de leerlingen ook eens nadenken over bijvoorbeeld een eigen lettertype en/of logo. Zoals we gezien hebben bieden de meeste tools om een krant te maken geen mogelijkheid om (eventueel) logo en lettertype te veranderen. Wel leren de leerlingen op eenvoudige wijze een (voor)pagina van een krant samen te stellen en bij Krantenmaker kun je met voorgeselecteerde lay-out en lettertypen spelen. De syntaxis of vormgeving van een krant is echter van groot belang. Paul Steenhuis schreef een leerzaam overzicht van 40 jaar vormgeving van het NRC. In een volgende post zal ik tools om lettertypes en logo’s te ontwerpen behandelen.

Zie ook: Een krant maken, maar dan anders en de Schooltv Beeldbank