woensdag 25 maart 2009

Lesmethoden online

In samenwerking met de Open Universiteit Nederland, stellen leraren en scholen nu complete lesmethodes voor vmbo, havo en vwo via internet gratis ter beschikking. Op de speciale website www.openmethodes.ou.nl zijn de eerste methodes te downloaden en dit aanbod wordt gestaag uitgebreid. Scholen en leraren kunnen deze schoolboekvervangende materialen inzetten, en ze eventueel ook nog op maat van hun leerlingen snijden. Het uitgangspunt bij het ter beschikking stellen is immers dat met respect voor het auteursrecht het lesmateriaal aangevuld en verrijkt kan worden. De kwaliteit van de open methodes is in handen van de auteurs, naar analogie van de open contentbeweging met bijvoorbeeld Wikipedia of de open source software (bijv. Linux). Gebruikers kunnen reageren op de aangeboden (delen van) lesmethodes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten