maandag 25 mei 2009

Leren met meer effect

"Of een leerling nu les krijgt van een echte docent of van goede educatieve software met begeleiding van een onderwijsassistent, er zijn geen verschillen in leerprestaties. Dit is de conclusie van het onderzoek Taaltuin Twente, één van de experimenten van het onderzoeksprogramma 'Leren met meer effect' van Stichting Kennisnet. Gerrit Brouwer, locatiedirecteur van het Twents Carmel College aan het woord: "De kracht van ict is dat het zorgt voor minder werkdruk bij docenten en meer maatwerk in de klas." Met het project ‘Leren met meer effect’ zoeken (10) scholen en onderzoekers naar manieren om het onderwijs met behulp van ict effectiever en efficiënter te maken. De leerlingen van het Zuyderzee College bleken het gestructureerd aanbieden van materiaal hoger te waarderen: ze voelden zich meer eigenaar van hun werkproces en hun intrinsieke motivatie was hoger. Uit het onderzoek bleek bovendien dat ook docenten door het gebruik van ict over het algemeen gemotiveerder zijn in hun vak. Het rapport 'Leren met meer effect' is in april aangeboden aan de Tweede Kamer. Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een klein onderdeel van het onderzoek. Je kunt het hele rapport lezen onder : http://issuu.com/johnvandongen/docs/eindrapportage-lmme
Een PDF vind je hier: http://www.minocw.nl/documenten/EindrapportageLMME[1].pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten