zondag 15 november 2009

Les 2.0

LES 2.0 is een nieuw type leermiddel dat honderden digitale lesplannen zal omvatten bedoeld voor het voortgezet onderwijs. Het zullen digitale lesplannen zijn met een kwaliteitskeurmerk en gekoppeld aan de LES 2.0-leerdoelenmatrix, opgesteld in samenwerking met het SLO.
LES 2.0 is een initiatief van 27 scholen voor voortgezet onderwijs (Digilessen VO) en zes bekende erfgoedinstellingen: het Nationaal Archief, Beeld en Geluid, het Filmmuseum, Naturalis, het Rijksmuseum van Oudheden en het Museum Volkenkunde. LES 2.0 moet een belangrijke aanvulling vormen op het huidige aanbod van lesmateriaal en wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. het ministerie van OCW. Het programma wordt in fasen ontwikkeld. Eerst zullen er lesplannen beschikbaar zijn voor Biologie (Tweede fase), Mens en Maatschappij (onderbouw) en Zorg en Welzijn (vmbo 3 en 4).
De kenmerken:
Afgeronde leereenheden, bescheiden omvang (1 lesuur), krachtige bronnen en eenvoudig bereikbaar via internet.
Helaas voor ons wordt de leerstof aangeleverd en vervaardigd in het SCORM-format dat alleen in elo-omgevingen werkt. Ik wil dan ook met dit artikel vooral jullie aandacht vestigen op ontwikkelingen die -als wij niets doen op onze school - volledig aan ons voorbij zullen gaan.
http://www.lestweepuntnul.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten