donderdag 21 januari 2010

Zoekgedrag van jongeren

Jongeren hebben grote problemen met het vinden van goede (betrouwbare en relevante) informatie op internet. Zij beoordelen de gevonden informatie ook niet op betrouwbaarheid. Twee studenten van de IDM aan de Haagse Hogeschool onderzochten de informatievaardigheid van scholieren en komen met aanbevelingen. Opmerkelijk is dat een groot deel van de leerlingen in het onderzoek zelf aangeeft dat ze geen informatie konden vinden, maar ze geven ook aan geen extra training of hulp te willen. Ze zijn van mening dat ze goed zoeken. Dit komt mij heel bekend voor. De studenten komen met enkele aanbevelingen: gebruik informatiekunde om leerlingen zoektechnieken en beoordelingscriteria aan te leren. Verder: vraag als docent altijd bronvermelding en schakel de Mediatheek en mediathecaris in.En last but not least: school de docenten zelf. Mooi, maar hoe schakel je de mediathecaris in als er geen bereidheid is om hulp te aanvaarden? Positioneer als school de mediathecaris meer als betrouwbare vraagbaak. Ook zou ik aan de aanbevelingen nog willen toevoegen dat elke school een doorlopende leerlijn informatievaardigheden zou moeten ontwikkelen die vakoverstijgend wordt toegepast. Hierin kunnen ook zaken als netetiquette en mediawijsheid (en –gebruik) aan de orde komen. Pas dan kunnen we de leerlingen met een gerust hart laten doorstromen naar het vervolgonderwijs. Zie voor het artikel Informatie Professional nr. 1, 2010.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten