donderdag 11 februari 2010

Visie is belangrijk!

Er zijn nu vier digitale borden op de Berkel. Er is verder een goed geoutilleerde Mediatheek met vele digitale abonnementen (op Berkel en IJssel te bereiken), het computerlokaal is inmiddels ook voorzien van nieuwe pc's en de Mediatheek/computerlokaal van de IJssel wordt ook vernieuwd. Dit jaar zullen we ook de bekabeling en de servers aanpakken in de gebouwen. Technisch zullen we dus dit jaar een stap zetten, maar er wordt ook hard gewerkt aan een consistente visie voor de toekomst. Vanuit de docenten zijn er geluiden dat de introductie van de digitale borden niet goed is verlopen op onze school, een brief daarover ligt bij de directie. Daarom ook is een visie zo belangrijk, omdat we daarin richting kunnen geven aan de toekomst van onze school, scholing van het personeel en een didactische inbedding van digitale middelen.

Misschien is in deze ook de lezing van dr. Petra Fisser van de Universiteit Twente van belang waarin zij de resultaten van een onderzoek over het gebruik van het digitale schoolbord op veertien scholen in Twente presenteert. Ook het onderzoek van Lynn Voogt uit juli 2009 is belangrijk voor de introductie van digitale borden in het onderwijs. Zij stelt onder meer: "Het aan te bevelen is om leerkrachten voorafgaand aan het aanschaffen van digiborden intentionele informatie te bieden. Dit houdt onder andere in dat een expert voordoet wat de mogelijkheden zijn van het bord, dus geen knoppencursus, maar een cursus waarbij de leerkracht een duidelijk beeld krijgt wanneer hij het bord op een optimale manier kan inzetten. Deze cursus zorgt voor veel enthousiasme en een gedragsverandering bij de leerkrachten. Daarna kan dan een knoppencursus volgen, zodat de leerkrachten zijn bijgeschoold qua technische vaardigheden."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten