donderdag 3 juni 2010

Je hoeft mij niets te vertellen over de online catalogus, ik weet hoe een computer werkt

Een citaat van een leerling uit een opmerkelijk artikel van een Amerikaanse Mediathecaris in de Los Angeles Times van maart 2010. Het zou zo maar bij ons op school kunnen zijn. Zij waarschuwt in dit artikel voor het sluiten van bibliotheken en mediatheken in de USA terwijl de generatie die is opgegroeid met internet geen flauw benul heeft van de betrouwbaarheid van gevonden informatie met bijvoorbeeld Google. Ik citeer: “In a time when information literacy is increasingly crucial to life and work, not teaching kids how to search for information is like sending them out into the world without knowing how to read”. En verder: “I've been told, quite emphatically, that the Apollo moonwalk never happened, the Holocaust was a hoax and George W. Bush orchestrated 9/11 -- all based on text, photos or videos found online”.

Tegelijk maken in Nederland ook Hogescholen zich steeds meer zorgen om de informatievaardigheden van de eerstejaars studenten. De Hogeschoolbibliotheken aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen (NVB) organiseren hiervoor in juni een Ideeënmarkt Informatievaardigheden. Jos van Helvoort van de Haagse Hogeschool heeft inmiddels een scoringsrubriek ontwikkeld, een schema dat door docenten gebruikt kan worden als richtlijn voor het beoordelen van de competentie informatievaardigheid. Het betreft hier weliswaar oudere (HBO) studenten, maar ook voor de ontwikkeling van onze ideeën over informatievaardigheden geeft het een goed referentiekader.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten