donderdag 8 juli 2010

Centrum voor Mondiaal Onderwijs

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs maakt aanvullend lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs voor verschillende vakken of projecten op het gebied van ontwikkelingseducatie. Er is materiaal over mensenrechten, milieu, ontwikkelingssamenwerking, oorlog & vrede, duurzame ontwikkeling en Europa. Veel van dat materiaal is gratis en via de site te zien en te downloaden. Aparte vermelding behoeft de aanvullende sectorwerkstuk-site vmbo. Hier vind je kant en klaar materiaal over de millenniumdoelen en de Europese Unie. Aan bod komen onder meer armoede, recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, honger, leven in een krottenwijk en kindersterfte.
Het CMO laat zich leiden door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Earth Charter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten