dinsdag 5 november 2013

Help, het aardgas is op! Lesmateriaal over energie.

Wat als het aardgas op is? Gas, maar ook olie en kolen zijn niet meer genoeg voorradig om in onze toekomstige energiebehoefte te voorzien. Welke energiebronnen zijn betaalbaar, beschikbaar en duurzaam genoeg om aan de groeiende vraag naar energie te voldoen? Het is een complex vraagstuk dat ook nog eens van veel factoren afhankelijk is. De vraag wordt behandeld in de film Energy Future uit 2011, een film over de voor- en nadelen van de belangrijkste energiebronnen uit onze energiemix tussen 2011 en 2030. De film werd gemaakt op initiatief van onder meer Shell en Watt nu? in het kader van het Energy Future programma (2011). Het is een prima inleiding voor leerlingen die zich in deze materie willen verdiepen.
Het Energy Future programma is ontwikkeld voor iedereen die geïnteresseerd is in en zich betrokken voelt bij de huidige en toekomstige energievoorziening. Uit het Rapport Kennis over en de houding ten opzichte van energievoorziening van de Nederlander (2011, Synovate). blijkt dat dit bijna de helft (46%) van de Nederlanders betreft. “Bij het Nederlandse publiek blijkt zorg en onduidelijkheid te bestaan over de toekomst van onze energie. Daarom heeft onder meer Shell het programma zo ontwikkeld dat het voor iedereen toegankelijk is, inspireert en open staat voor visies. Ook de visies van andere partijen,” vertelt Dick Benschop. President-directeur Shell Nederland B.V., Hij lanceerde in september 2011 het Energy Future programma. “Met onder andere deze informatieve film willen we bereiken dat de kijker denkt: vandaag heb ik iets nieuws gehoord en dat zet mij aan het denken over energie.” 



Jongeren zijn al redelijk op de hoogte als het gaat om energievraagstukken. Ze denken bij energieopwekking met name aan duurzame energiebronnen en zijn ze goed op de hoogte van welke activiteiten veel energie kosten. In 2012 is er onderzoek gedaan naar de houding van jongeren van 17 tot 27 jaar tegenover het gebruik van energie. Vier op de tien jongeren zijn bezorgd over de toekomstige energievoorziening al vinden ze ook dat de verduurzaming van de energievoorziening met name een taak voor de overheid en energiemaatschappijen is. Ook vinden ze dat de overheid duurzame energievoorziening en de ontwikkeling daarvan moet stimuleren. Veel jongeren nemen energiebesparende maatregelen maar veel maatregelen worden ook niet genomen. Zo laten bijvoorbeeld nog veel jongeren hun oplader in het stopcontact zitten als de telefoon al opgeladen is. Jongeren geven zichzelf wel een hoger rapportcijfer dan hun directe omgeving of heel Nederland als het gaat om duurzaamheid. Zij zijn verder verdeeld als ze moeten kiezen tussen lagere energiekosten en schone energie. Het rapport biedt een keur aan onderwerpen waarover kan worden doorgepraat in de les.
De talkshow Watt nu? kan bij het structureren van de discussie misschien ook nog richtlijnen geven. Het is een programma over de energietoekomst van Nederland dat op RTL XL wordt uitgezonden. Je kunt het prachtig inzetten in je les. Met de Energy Mixer kun je na het invullen van negen vragen de eigen energiemix van je leerlingen samenstellen. Leerlingen kunnen verder aan het werk met vragen of toetsen bij de film Energy Future.
In het Energietransitiemodel kunnen de leerlingen hun keuzes voor de energietoekomst zelf in kaart brengen. Bovendien helpt het model om de consequenties van alle mogelijke keuzes op het gebied van de energietransitie - de overvang van vuile eindige energiebronnen naar schone duurzame bronnen - realistisch weer te geven. Je begint eerst met de basisversie, een game waarmee de leerlingen met een realistisch model scores kunnen behalen. Als je uitgespeeld bent op het eerste niveau van het spel kun je door naar het echte werk en een energietoekomst bouwen met de professionele versie. Neem eerst een kijkje bij bestaande scenario’s in de professionele versie. Daarna kun je zelf een scenario maken met het Energietransitiemodel pro. Dit model is wel behoorlijk pittig en wordt ook door professionals gebruikt. We hebben het steeds over de energietoekomst van Nederland, maar de energiestrategie voor heel Europa vind je hier.

Wil je de leerlingen eerst nog meer kennis laten vergaren over verschillende energiebronnen? Er zijn prachtige sites over de geschiedenis en de toekomst van het aardgas in Nederland, over windenergie, blauwe energie, zonne-energie uit water (blauwe energie), het nul-energie huis en Schooltv heeft een klimaatdossier met veel informatie. Een scheikundige invalshoek biedt Fuel AlternativesVoor leerlingen in de middenbouw is er nog energiegenie en het Eneco windlab.

Zie ook: Wat doen we straks als onze fossiele brandstoffen op zijn?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten