vrijdag 18 december 2009

Kennisbanken voor beginnende leraren

Het Ruud de Moor Centrum ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een aantal vakspecifieke kennisbanken (economie, biologie, scheikunde, wiskunde en natuurkunde) voor plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs met name voor beginnende leraren. Het accent ligt op de combinatie van vakinhoud en vakdidactiek. Een aantal van jullie heeft wellicht in de opleiding al gebruik gemaakt van één van deze kennisbanken. Maar op internet verschijnen er steeds meer. Ze ontstaan zowel binnen het bedrijfsleven als in onderwijsomgevingen. Deze sites verschillen enorm qua opzet, presentatie, doel en gebruiksmogelijkheden. Dit roept uiteraard vragen op: Wat is een kennisbank? Wat is het verschil tussen een kennisbank en een willekeurige databank? Welke rol kan een kennisbank spelen in het onderwijs? In het boek 'Kennis van kennisbanken' geven de auteurs Hannelore Dekeyser, Ton Kallenberg, Dirk van der Veen en Gé Nielissen een antwoord op deze en andere vragen. Enkele korte bijdragen van andere deskundigen vullen het boek aan. De publicatie is te downloaden via de website van het Ruud de Moor Centrum.
Hoofdstukken die vooral van belang zijn: Weten wat een kennisbank is (Deel 1, hoofdstuk 1) en weten hoe een beginnende leraar een kennisbank kan benutten in zijn professionalisering en in zijn werk (Deel 1, hoofdstuk 2)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten