dinsdag 2 maart 2010

(Digitaal) toetsen

Onlangs was ik op een themadag van Kennisnet over digitaal toetsen. Een veertigtal medewerkers van verschillende scholen over heel Nederland waren aanwezig. Naast het gebruik van bijvoorbeeld Wintoets op scholen voor het SE ging het vooral over het Centrale Examen in de CBT-vorm (Computer Based Testing). Wat eigenlijk naar voren kwam is dat het overheidsbeleid niet eenduidig is. Door te hoge kosten is er nu een aangepast meerjarenplan digitale examens, waarin niet alle eerdere vakken meer mee doen. Verder is de verwachting dat in 2015 25% van de scholen één of meerdere digitale examens afneemt. Er zit echter geen (overheids)dwang achter en over 100% dekking wordt niet gesproken. Verder vonden veel aanwezigen het jammer dat leerlingen niet konden oefenen en de software van het CBT-examen op het moment zelf onbekend is voor leerlingen. De software –Examentester - waar nu mee wordt gewerkt wordt over zo’n drie, vier jaar ook weer vervangen. Er zitten dus heel veel haken en ogen aan digitalisering van de examens en dan hebben we het nog niet eens gehad over de extra taken die dit voor systeembeheer op scholen met zich mee brengt.
Een opsteker was wel de nieuwe site Schoolexamensvo van VO-raad, het Platform-VVVO , SLO en Kennisnet. Deze partners hebben ervoor gezorgd dat deze site docenten en schoolleiders de informatie en hulpmiddelen biedt om samen schoolexamens zo in te richten dat ze met recht een waardevolle plek binnen het eindexamen innemen. Er zijn hier handreikingen, protocollen en checklisten te vinden. Verder vind je er een quickscan en een digitale scan kwaliteitszorg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten