woensdag 12 mei 2010

Jongeren en media

In januari 2010 is de onderzoekspublicatie Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid van Nico Drok en Fifi Schwarz verschenen. Doel van het onderzoek was om een feitelijk overzicht te verkrijgen van het nieuwsmediagebruik van de huidige generatie Nederlandse jongeren. In het onderzoek, waarin speciale aandacht is uitgegaan naar het belang van dagbladen, stonden daarom de functies van nieuwsmedia en de betekenis die jongeren daaraan geven centraal. Aan het onderzoek hebben ruim 1.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 29 jaar deelgenomen. Dat jongeren hun nieuws per se mobiel zouden willen, zelf graag bijdragen aan de nieuwsvoorziening of in jongerenuitgaven een alternatief zien voor 'volwassen' dagbladen, blijken hardnekkige mythes - die onder meer voortkomen uit de onterechte benadering van jongeren als een homogene groep. Uit de resultaten van Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid kwam juist een sterk onderscheid naar voren tussen jongeren die regelmatig dagbladen lezen en jongeren die zelden dagbladen lezen ten aanzien van hun beweegredenen om zich te informeren over nieuws, hun keuze van nieuwsmedia en de mate waarin zij deelnemen aan de maatschappij. De auteurs concluderen dat jongeren over het algemeen een vrij positief beeld van nieuwsmedia hebben, een breed scala aan bronnen gebruiken om in hun nieuwsbehoefte te voorzien en bovenal nieuws willen dat relevant is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten