donderdag 20 mei 2010

Opbrengsten van Leren met meer effect


Na een looptijd van twee jaar is het programma 'Leren met meer effect' afgesloten. De publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks, Opbrengsten van Leren met meer effect, zet de meest opvallende onderzoeksresultaten van de effecten van onderwijs met ict op een rij. Tien scholen experimenteerden met ict in hun onderwijs en onderzochten samen met het Kohnstamm Instituut de opbrengsten ervan. Gaan leerlingen beter leren? Raken ze gemotiveerder? Wat vinden betrokken leraren ervan? Hoe kijken leraren die niet betrokken waren bij het experiment ertegenaan? We mogen concluderen dat ict het onderwijs kan verbeteren. Tegelijkertijd zijn opbrengsten in het onderwijs zelden exclusief toe te schrijven aan ict. Meestal is het in combinatie met het nadenken over wat je met je onderwijs wilt bereiken en hoe dat het beste te realiseren is. En we weten ook dat steun van zowel leraren als schoolleiding nodig is om succesvol te zijn. Wie het initiatef neemt tot de onderwijsvernieuwing, is niet zo belangrijk voor succes. Wat ertoe doet is dat er een stricte rolverdeling is: de schoolleiding schept de randvoorwaarden, de leraren bepalen hoe de vernieuwing vorm krijgt. Zij professionaliseren zich verder door scholing en door te 'doen'. Liefst kijken zij dan - samen met collega's - kritisch naar wat werkt en wat niet. Bij sommige projecten zie je dat het onderwijs met bijvoorbeeld een digibord niet tot betere resultaten leidt, maar wel tot meer gemotiveerde leerlingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten