dinsdag 7 december 2010

23 Dingen

Beloofd is beloofd. Ik heb jullie in eerdere berichten al gewezen op het feit dat docenten mijns inziens een cruciale rol innemen in het ondersteunen van de leerlingen in hun zoektocht naar kennis op het web en het onderwijzen van informatievaardigheden. Je hebt dan misschien minder technische kennis, maar wel (levens)ervaring en kent je eigen vak nog steeds het best! Belangrijk is in elk geval ook dat je als docent (basis)kennis hebt van het gebruik van Social Media (Dat zijn onder meer: Flickr, YouTube, Bloggen, Wiki’s, RSS-feeds, Pod- en Vodcasts, Twitter). Weet waar ze zich bewegen en waar ze het over hebben. Laat de leerlingen niet in hun hemd staan, zij zijn niet zo vaardig als je denkt en zij hebben echt begeleiding nodig. Social Media gaan behalve over het delen van kennis ook over veiligheid, wat zet je wel of niet op het internet? Maar, makkelijk gezegd. Hoe krijg je als docent meer kennis van social media, en waar kun je eenvoudige introducties krijgen op de bovengenoemde zonder dat je je hoeft in te schrijven voor langdurige cursussen?

Het begon in 2006 allemaal met 23Things een weblog met 23 oefeningen die je kon doen om je kennis uit te breiden in het werken met internet en op het gebied van web 2.0 toepassingen. Elk Thing stond voor een web 2.0 onderwerp, bedacht door Helene Blowers voor de bibliotheek van Mecklenburg County, USA. Niet lang daarna nam Kennisnet het initiatief over en liet de cursus in een wiki plaatsen: Cursus web 2.0 met 23 dingen. De eerste Nederlandstalige versie van 23 dingen was een feit! Tezelfdertijd gaf de Vereniging van Openbare Bibliotheken opdracht aan Rob Coers om 23 Things te vertalen en te bewerken, opnieuw met toestemming van Helene Blowers. Zo kwam er nog een versie op de markt, speciaal geschreven voor medewerkers van bibliotheken:
23 Dingen: Ontdek, speel en leer over web 2.0. Inmiddels zijn er versies voor het onderwijs: 23 OVC Dingen en 23 Onderwijsdingen, voor archieven 23 Archiefdingen en voor musea 23 dingen voor musea. Duik er eens in en shop eens bij de verschillende sites, op de ene site worden er ander Dingen aangeboden dan op de andere. Ook al zou je alleen maar de introductie bij elk Ding lezen, dan ben je al een heel stuk verder dan je nu bent. Misschien kunnen we op school zelfs een groep starten die met de Dingen aan de slag gaat?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten