woensdag 1 december 2010

Social media in het onderwijs

In het Kennisnet/Surfnet innovatieprogramma loopt het project ‘Social media’. Social Media (ook wel genoemd web 2.0) zijn online platformen waar gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, zelf de inhoud verzorgen. Social media platforms onderscheiden zich doordat: Mensen zich met anderen verbinden, zodat zij verhalen en ervaringen kunnen delen; Mensen zich in groepen organiseren en online interacteren alsof men in de fysieke wereld is. Faciliterende sociale media zijn bijvoorbeeld Hyves en LinkedIn rondom mensen en Flickr en YouTube rondom resp. foto’s en video’s. Het gaat hierbij steeds minder om techniek, maar om mensen die zaken delen. En, het is geen ver van mijn bed show, want eigenlijk hebben wij ook zo’n platform: Google-Apps. Wij delen hier kennis, documenten. Het verschil is echter dat wij weliswaar geen professionele redactie, maar wel een schoolleiding hebben die natuurlijk de inhoud in de gaten houdt.In het rapport Social media en de kansen voor het onderwijs (download op bovengenoemde projectsite) worden de mogelijkheden voor het onderwijs verkend. Ook worden hier de mogelijkheden die hier voor docenten onderling liggen aangestipt. Uit de conclusie van het rapport: “Wij hebben het idee dat de handigheid van leerlingen met computers behoorlijk wordt overschat. Leerlingen gebruiken wat ze kennen en wat ze nodig hebben, maar verdiepen zich niet in een meer gesofisticeerd gebruik van de middelen. Vergelijk het met straatvoetbal - kinderen kunnen zich op straat de prachtigste passeertechnieken eigen maken, maar wereldkampioen worden ze er niet mee. Een goede begeleiding is noodzakelijk. Aangezien echter veel leraren zich snel laten intimideren door de ogenschijnlijke behendigheid van leerlingen, lijkt juist deze generatie tussen wal en schip te vallen. Leraren kunnen in onze optiek nog veel toevoegen aan de kwaliteit van het gebruik van internet door leerlingen.” Het medialandschap verandert door social media. Werkgevers selecteren kandidaten op basis van online profielen. Wie als kenniswerker in de maatschappij aan de slag gaat, krijgt te maken met social media. Wil je jongeren voorbereiden op de wereld van morgen, dan is het bijbrengen van bekwaamheid in het gebruik van social media geen overbodige luxe. In een volgend blog geef ik jullie wat mogelijkheden om zelf met sociale media aan de slag te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten