donderdag 21 maart 2013

Scholieren willen digitale docenten

Op 13 en 14 maart 2013 kwamen 150 docenten en 20 onderwijsministers uit de hele wereld in Amsterdam bij elkaar op de ‘Summit on the Teaching Profession’ (Onderwijs G20). Zij gingen met elkaar in gesprek over welke rol leraren spelen bij kwaliteitsverbetering en wat werkt en waarom? EenVandaag vroeg in het kader van deze summit aan 1122 scholieren uit het 1VJongerenpanel wat zij nu een goede docent vinden. Volgens hen moet een goede docent onder meer goed kunnen uitleggen, humor hebben, enthousiasme uitstralen en orde kunnen houden. Maar vooral willen scholieren digitale docenten. Zij willen af van de docent die niet weet hoe hij een filmpje moet vertonen of die bij een luistertoets met de handen in het haar zit en om ondersteuning moet vragen.

“Ruim de helft van de scholieren (53%) wil dat er meer digitale middelen worden ingezet in de les. Volgens ruim vier op de tien leerlingen (43%) zijn de meeste leraren niet echt ICT-bekwaam, omdat ze niet goed weten hoe bijvoorbeeld een digitaal schoolbord of een iPad werkt. Digitale schoolborden zijn er wel, maar worden niet gebruikt. Dat blijkt uit het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag. "Ik heb de indruk dat scholen 10 tot 20 jaar achterlopen op ICT-gebied", geeft een scholier aan die aan het onderzoek heeft meegedaan. Scholieren geven aan dat er in vrijwel alle klaslokalen digitale schoolborden hangen, maar volgens 58% van de leerlingen benutten docenten de mogelijkheden hiervan te weinig. Ook social media worden nog nauwelijks ingezet voor het vak. Van de leerlingen die wel ervaring hebben met docenten die Twitter of Facebook inzetten voor het vak, vindt een meerderheid dit een nuttige aanvulling op de les. 59% van de leerlingen geeft aan dat ze hun smartphone in de klas niet mogen gebruiken om iets op te zoeken over de lesstof.” (Bron: Informatieprofessional)

Voor scholen die al een achterstand hebben op het gebruik van ict in het onderwijs, is dit natuurlijk geen goed nieuws. Maar hoe kun je nu toch pilots opstarten en waar en hoe moet je als school beginnen? Want dat het juiste gebruik van ict doeltreffend voor het leerproces kan zijn (en het tegenovergestelde catastrofaal) zien wij dagelijks in onze Mediatheek. Een slecht gestructureerde digitale opdracht - of dat nu informatie zoeken is of het gebruiken van tools - leidt tot ongemotiveerd gedrag. Wat werkt is een gestructureerde internetopdracht (bijvoorbeeld een webquest), of een presentatie maken met een tool waarmee geoefend is. Dus niet: “Ik (docent) weet niet hoe je een filmpje maakt, maar dat kun je vast zelf wel”. 
Digitale opdrachten eisen betrokkenheid van de docent. Vorig jaar publiceerde het vakblad Didactief een ICT-Special ICT in de praktijk. Dit is een zeer laagdrempelig verslag van de dagelijkse (ict)praktijk op enkele scholen. Deze special kan in de teams de discussie uitstekend op gang brengen. Hieronder heb ik uit de Special een aantal stellingen aan de hand van citaten geselecteerd:

citaat: “Ik zag een leerkracht aan het werk die haar leerlingen aan een digitaal rekenprogramma had gezet. Waar ze er eerst was voor de stof, was ze er nu voor de leerlingen.”

citaat: “Van belang is om leerlingen te leren hoe ze verkeerde informatie van goede (betrouwbare) weten te onderscheiden en hoe ze die informatie in kennis weten om te zetten. Daar zijn andere leerstrategieën voor nodig dan het leren uit een lesboek.”

citaat: “Vroeger stelden leerlingen tijdens het leren vragen aan de leraar die ze als autoriteit beschouwden. Nu stellen ze die vragen via Facebook aan elkaar. En voor je het weet, hebben ze dertig antwoorden. Waarbij het wel de vraag is wat de waarde van die antwoorden is. Heel belangrijk is dat leerlingen die immense stroom van informatie leren filteren. Scholen moeten er voor oppassen dat er een tegenstelling ontstaat tussen formeel en informeel leren.”

citaat: “Via internet hebben leerlingen meer informatie tot hun beschikking dan hun leerkracht paraat heeft en dan de school ooit zou kunnen bieden. Daarmee verandert de rol van de leerkracht dramatisch, van “alweter” naar ‘makelaar in kennis’.”

Bernie Dodge, de vader van de webquest, ontwikkelde een handige vuistformule om de kracht van ict te bepalen: Power (toepassing) = aandacht x diepte x efficiëntie.
Wie ict wil toepassen stelle zich drie vragen:
1) Houdt de toepassing de aandacht van de leerlingen vast?
2) Geeft het ook diepgang aan hun leren?
3) is het ook efficiënt?
Samen vormen deze drie intuïtieve criteria een handige checklist om ervoor te zorgen dat een school niet alleen maar gadgets in huis haalt (te weinig leerdoelgericht). Of alleen maar oefensituaties automatiseert, want dat wordt op de lange duur natuurlijk net zo vervelend op de computer als het in een boek was geweest.

Vorig jaar ontwikkelde Kennisnet het Kader voor ict-bekwaamheid van leraren. Kennisnet beschrijft in het Kader voor ict-bekwaamheid van leraren welke vaardigheden een leraar nodig heeft om ict op zo’n manier te integreren dat het zijn onderwijs aantrekkelijker, efficiënter en effectiever maakt. Het is een landelijke richtlijn die onderwijsinstellingen helpt om hun personeel te professionaliseren op het gebied van ict. Kennisnet biedt naast het Kader voor ict-bekwaamheid workshops en themasites waarmee leraren zich verder kunnen ontwikkelen. Kijk op de themasites Sociale media, Flipping the Classroom, Mediawijsheid, VideoLaptops & tablets en Digiborden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten