dinsdag 3 september 2013

Timelapse: feiten in beweging

Google is al een aantal maanden online met een misschien wat onbekender, maar daarom zeker niet minder interessant project: Google Earth Engine. De satellietbeelden die je op de site ziet zijn afkomstig van de Landsat-satellieten uit het Landsat fotografieprogramma, een project van de Amerikaanse Geologische dienst (U.S. Geological Survey) en de Nasa. De eerste Landsat-satelliet werd gelanceerd in 1972, de laatste in 1999 en deze laatste is nog altijd actief. Dankzij de beelden van deze satellieten kunnen de dynamische wijzigingen die met de tijd worden veroorzaakt door menselijke activiteit en natuurlijke processen in kaart worden gebracht. De (nu bewegende) beelden zijn samengesteld uit zo’n twee miljoen foto’s van Landsat van 1984 tot en met 2012. Deze zijn geplaatst in een HTML5-animatie waarin je eenvoudig kunt zoeken en in- en uitzoomen. Door op de website in het zoekveld een locatie in te vullen kun je satellietbeelden van de afgelopen 30 jaar bekijken. Behalve dat je nu het smelten van gletsjers of de verdroging van het Aralmeer kunt volgen kun je ook bijvoorbeeld de groei van Zutphen of - wellicht interessanter - Almere in die periode bekijken.Google Earth Engine zorgt ervoor dat onderzoekers en het publiek de planetaire gegevens van deze uiterst waardevolle bron kunnen weergeven en analyseren. Het is daarmee een platform waarmee milieuveranderingen op wereldwijd niveau kunnen worden gevolgd en gemeten. Brazilië en andere landen met tropisch regenwoud die deze technologie willen inzetten voor behoud van hun bossen, profiteren van de inzichten die zijn verkregen dankzij dit model. Feiten in een animatie zeggen - zo blijkt - toch altijd meer dan een droge opsommingen in tabellen.
Time Magazine opende, samen met Google en partners, een site waarop het verhaal achter de beelden wordt verteld onder de naam Timelapse. Timelapse toont de geschiedenis van het Earth Engine Project, leidt de beelden in en beschrijft in verschillende hoofdstukken de klimaatverandering, extreme urbanisatie en de toestand van de aarde. Het laat onder andere zien hoe de eilanden voor de kust van Dubai zijn ontstaan, de snelle groei van de gokstad Las Vegas, het wegsmelten van gletsjers en het slinken van het Braziliaanse regenwoud in het Amazonegebied. Het resultaat is verbluffend: je ziet steden groeien, gletsjers smelten en littekens in de aarde ontstaan ten gevolge van bijvoorbeeld delfstoffenwinning. Het is al met al geen fraai beeld dat op deze manier van onze aarde wordt geschetst.

Vergelijkbaar met het Google project legt de Suomi NPP satelliet van NASA/NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) vele facetten van de veranderende aarde in real time vast. Nu al voorspelt de satelliet middels “groene” data, hoe de vegetatie door de hand van de mens en door de seizoenen maandelijks en wekelijks verandert. Je kunt daarmee bijvoorbeeld voor de Hoorn van Afrika voorspellingen van week tot week doen over de vergrootte kans op malaria (plotseling opbloeien van de vegetatie) of de kans op verdroging van een gebied. Hiermee kunnen onderzoekers de ontbossing van het Amazone-gebied (bijna) live volgen. Een filmpje op de site van Time Science laat veranderingen in de vegetatie op aarde in het afgelopen jaar zien. Het is verbluffend hoe door het koppelen van data in een overzicht of film conclusies getrokken kunnen worden en theorieën bevestigd of juist ontzenuwd. Het is daarmee ook bij uitstek prachtig materiaal om in de les als introductie te gebruiken.

Het verfilmen van data is natuurlijk ook interessant voor historische fenomenen. Urbanisatie bijvoorbeeld is een proces van vele eeuwen. Het bedrijf Mapping History werkt onder meer voor musea. Zij ontwerpen kaarten, animaties en films op basis van Google-Maps waarmee zij bijvoorbeeld de groei van (Nederlandse) steden als Amsterdam, Den Haag en Harlingen hebben gevisualiseerd. Op YouTube heeft het bedrijf een kanaal waarop je onder meer ook de historie van het huidige IJsselmeer kunt zien.En: wat te denken als je de 2053 nucleaire explosies die vanaf 1945 hebben plaatsgevonden visualiseert? In dit filmpje van Japanse kunstenaar Isao Hashimoto zie je een overzicht van alle nucleaire explosies die op onze planeet plaatsvonden in de periode van 1945 tot en met 1998.Prachtig materiaal om eens bij stil te staan in je lessen. Als je zelf meer materiaal wilt vinden gebruik dan de zoektermen: Timelapse en Mapping History.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten