dinsdag 15 oktober 2013

Donorwise

De jaarlijkse Donorweek is gisteren begonnen en duurt nog tot en met 20 oktober. Op allerlei manieren vragen de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), de gezondheidsfondsen en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in deze week aandacht voor orgaan- en weefseldonatie. Donorregistratie is een belangrijk maatschappelijk onderwerp dat iedereen aangaat. Jaarlijks ontvangen alle jongeren die 18 zijn geworden een informatieparket van de minister van VWS. Hierin zitten een brief van het Donorregister, een brochure en een donorformulier. In de brief wordt hen gevraagd een keuze te maken over orgaandonatie en hun keuze vast te leggen in het Donorregister. Van de jongeren die nog niet geregistreerd staan, twijfelt 40% nog. Dit blijkt uit representatief onderzoek uitgevoerd onder jongeren geboren in 1994 in opdracht van de NTS. 'Het blijkt dat jongeren voornamelijk worden gemotiveerd om zich te registreren omdat ze hiermee levens kunnen redden. Ook vinden ze het belangrijk om hun eigen keuze te maken en de beslissing dus niet na overlijden aan hun nabestaanden over te laten', aldus Bernadette Haase, directeur van de NTS. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door TNS/NIPO in juni 2013 onder 739 jongeren geboren in 1994, blijkt echter dat slechts bij 1 op de 6 18-jarigen orgaandonatie is behandeld in hun klas. Dit terwijl scholieren aangeven dit wel belangrijk te vinden.

Om een weloverwogen keuze te kunnen maken is het belangrijk dat de jongeren over voldoende kennis beschikken. Eerder al berichte ik over Xtralife, een programma voor het MBO van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Er is ook Donorwise van dezelfde stichting. Deze lesmodule is specifiek voor het Voortgezet Onderwijs. Leerlingen komen hier met animaties, ervaringsverhalen van leeftijdsgenoten en diverse opdrachten meer te weten over orgaandonatie. Afwisselend wordt kennis opgebouwd en wordt de meningsvorming aangesproken. Het lesmateriaal is ook nog eens zo opgezet dat leerlingen hier ook examenvaardigheden oefenen als het schrijven van een betoog en het voeren van een discussie. Ze leren ook zich te verplaatsen in opvattingen van verschillende religies en ook komen de biologische, maatschappelijke en persoonlijke aspecten van orgaan- en weefseldonatie aan bod. De eerste module bijvoorbeeld behandelt het lichaam (organen en weefsel) en het eventueel falen van het lichaam en de mogelijkheden die transplantatie dan biedt. In de drie modules voor de bovenbouw wordt het materiaal verder uitgebreid. De laatste module, module 8 biedt de leerling handvatten voor het maken van een profielwerkstuk rondom orgaandonatie. Er zijn docentenhandleidingen voor de eerste vijf modules onderbouw en de resterende modules bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs beschikbaar.Van de Stichting Biomaatschappij is er de uitgave Donor in hart en nieren, alles over orgaandonatie van Nienke Beintema …[et al.] en in de Mediatheek vind je nog Kop uit het zand van Pamela Stark. Zowel voor- als tegenstanders komen hier aan het woord, deskundigen, donoren of familie van donoren en patiënten. Tevens is er een eindwerkstuk in onze collectie beschikbaar: Met hart en ziel : Doneren of niet?

Je kunt in de lessen natuurlijk ook gebruik maken van de speciale facebookpagina, waarop je actuele informatie op de tijdlijn ziet. Om de pagina te zien hoef je niet in te loggen, als je de leerlingen wilt laten reageren moeten zij wel inloggen met hun facebookaccount.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten