dinsdag 8 oktober 2013

Werelderfgoed

Wil je de geschiedenis van de mensheid kennen, dan is het behoud van haar erfenis noodzakelijk. Uit die gedachte is de Werelderfgoedlijst van de UNESCO ontstaan. UNESCO is de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties en als zodanig de hoeder van het universeel waardevolle erfgoed, ook in Nederland. Op de erfgoedlijst staan intussen bijna 1000 archeologische vindplaatsen, monumenten van kunst en architectuur, steden en cultuurlandschappen die van "uitzonderlijke universele betekenis" zijn voor de wereldgemeenschap. Om het cultureel- en natuurlijk werelderfgoed te kunnen beschermen is er sinds 1972 een verdrag opgesteld: De Conventie voor de bescherming van cultureel en natuurlijk Werelderfgoed. Dit verdrag en het Werelderfgoedfonds van UNESCO zijn sterk afhankelijk van gezamenlijke internationale inspanningen om de belangrijkste plekken op aarde te behouden. Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat onvervangbaar en uniek is en beschouwd moet worden als eigendom van de hele wereld. Het is van groot belang dat dit erfgoed behouden blijft. Een overheid die het verdrag ondertekent, belooft daarmee goed voor zijn werelderfgoederen te zorgen. Nederland ondertekende het verdrag in 1992. De Nederlandse werelderfgoederen op de lijst zijn:

· Schokland (1995)
· Stelling van Amsterdam (1996)
· Molens bij Kinderdijk (1997)
· Historisch gebied van Willemstad (1997)
· Ir. D. F. Woudagemaal (1998)
· Droogmakerij de Beemster (1999)
· Rietveld Schröderhuis (2000)
· Waddenzee (2009)
· Amsterdamse grachtengordel (2010)

Vanaf begin september 2013 staat het bekende gele kader van National Geographic in het Nederlandse landschap om die plekken in Nederland die op de werelderfgoedlijst staan in een nieuw perspectief te bieden. Hiermee ondersteunt National Geographic het belang van het behoud van de schatkamers van de wereld. Op de Interactieve Werelderfgoedkaart kun je zien om welke plekken op aarde (en Nederland) het gaat. Klik op een van de rode bolletjes voor meer informatie.

Voor de zevende en achtste klassen in het Vrije School onderwijs (regulier: klas 1 en 2 VO) is er speciaal lesmateriaal  van de Stichting Werelderfgoed.nl voor het Nederlandse werelderfgoed met een bijgeleverde handleiding voor de docent. De inhoud van de lessen sluit volledig aan bij het onderwijscurriculum. Het geeft invulling aan het leergebied erfgoededucatie, de verplichte kerndoelen en de vensters van de canon van Nederland. De bijbehorende site geeft een keur aan informatie. Bij de lessen hoort de tv-serie Hollandse Wereldwonderen. Die serie laat zien wat de Hollandse Werelderfgoederen zo bijzonder maakt voor de wereld. 


Het World Wonders Project van Google (onder meer ook in samenwerking met UNESCO) is eveneens opgezet tot behoud van het werelderfgoed met behulp van verschillende digitale technologieën en informatiebronnen. Naast Google 3D-modellen en YouTube-video’s biedt de website van het World Wonders Project officiële informatie en foto’s en (Engelstalig) lesmateriaal. Liverpool - Maritieme handelsstad behandelt bijvoorbeeld de Industriële Revolutie en de slavernij. De lespakketten kun je als zip-bestand downloaden en zij bevatten tevens een Powerpoint om de les mee in te leiden.

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met zo’n 9700 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen. In Nederland zijn op dit moment 20 UNESCO-scholen en vier oriëntatiescholen. Zij zijn verdeeld over alle leeftijdsgroepen, van basisonderwijs tot HBO. UNESCO-thema’s komen in deze scholen structureel en schoolbreed aan de orde. Zij besteden aandacht aan tenminste drie van de vier UNESCO-thema’s. Deze thema’s worden wereldwijd ingezet en zijn ieder gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren aan meer begrip voor elkaars land en cultuur en om zo wereldvrede te bevorderen. De vier UNESCO-thema’s zijn: Vrede en mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap en Duurzaamheid. Het internationale lespakket World Heritage In Young Hands is vertaald en bewerkt voor het onderwijs in Nederland. Het pakket is bedoeld ter versterking van het leren over het gedachtegoed van UNESCO en het werelderfgoed ver weg en dichtbij. Het pakket is in eerste instantie ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Er is ook bij dit lesmateriaal een handleiding beschikbaar.

Tot slot: ook Wikiwijs heeft een Unesco portal waar je materiaal kunt vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten