dinsdag 14 september 2010

De WIFI-generatie

Er komen steeds meer publicaties over de online generatie jongeren die zijn opgegroeid met laptop, mobiele telefoon en als nieuwste de smartphone waarmee ze altijd online kunnen zijn. ‘De WIFI-generatie. De jeugd op het mobiele internet: vliegensvlug en vogelvrij’ is een publicatie van Liesbeth Hop en Bamber Delver. Zij maken zich bezorgd over de onbeperkte toegang die WIFI via bijvoorbeeld smartphones tot het internet biedt. “Wij als auteurs roepen elke opvoeder en professional op, van ouders tot overheid, om de WIFI-generatie te geven waar zij recht op heeft: opvoeding.” Het boek geeft tips voor opvoeders, scholen en overheidsbeleid en heeft vooral tot doel om jongeren niet zichzelf te laten opvoeden, maar om ze te begeleiden in hun weg naar de “driedimensionale mediawolk”. WIFI maakt het mogelijk om buiten het blikveld van volwassenen, zonder begeleiding en in totale privacy de hele wereld te ontdekken en dat kunnen vooral jonge kinderen niet aan. Scholen moeten hun protocollen aanpassen en leerlijnen mediawijsheid ontwikkelen. Docenten moeten tenminste op de hoogte blijven, aldus de auteurs.

Van een heel ander orde is Hanging Out, Messing Around and Geeking Out. Deze studie is het eerste grootschalig onderzoek (2005-2008) naar het gebruik van nieuwe media door jongeren in de Verenigde Staten. Zij onderzochten vooral het gebruik van nieuwe media buiten school en hanteren meer de term mediageletterdheid. Bij Hanging Out, Messing Around en Geeking Out horen verschillende vormen van mediageletterdheid. Hanging Around is een digitaal toevluchtsoord waar jongeren cruciale sociale vaardigheden opdoen. De term Messing Around slaat op de mogelijkheid om online nieuwe dingen uit te proberen (bijvoorbeeld videoblogs, remixen). Geeking Out gaat over aansluiten bij netwerken van gelijke interesse. Vooral jongeren die moeilijk aansluiting vinden bij de (sub)culturen van leeftijdgenoten krijgen hier een tweede kans. Zij leggen in hun onderzoek de nadruk op de rol die vooral sociale netwerksites bieden voor de ontwikkeling van jongeren.

Beide publicaties appelleren aan ouders, opvoeders en professionals(wij) om het belang van nieuwe media voor jongeren in te zien en je er in te verdiepen.
‘De WIFI-generatie’ is te leen in de Mediatheek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten