vrijdag 19 november 2010

Mediawijsheid, wat is het?

Al in juli 2005 presenteerde de Raad voor Cultuur het rapport `Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap’, waarin de raad vermeldt dat het niet meer gaat om media-educatie maar om mediawijsheid. De definitie van de Raad voor Cultuur in hun advies in 2005 luidde: 'Mediawijsheid staat voor ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld'. Het gaat dus niet om het af- of beschermen van kinderen voor negatieve invloeden, maar om hen te leren hoe met de media om te gaan. De Raad voor Cultuur geeft in het rapport het advies om het thema ‘media’ een plek te geven in het onderwijs. Een opleiding tot Mediacoach werd ingesteld om professionals op te leiden. Kennisnet heeft een site geheel gewijd aan Mediawijsheid met veel tips voor het onderwijs. De vaardigheden met betrekking tot nieuwe media - zo lezen we hier - kunnen worden ingedeeld in ict-vaardigheden, informatievaardigheden en veilig mediagebruik.


Inmiddels is er ook een handboek op de markt van de Stichting Mijn Kind Online dat hier gratis is te downloaden. Scholen hebben weliswaar de opdracht gekregen leerlingen mediawijs te maken, maar de uitvoering van deze opdracht wordt helemaal aan het onderwijs zelf gelaten. Maar hoe doe je dat? Er zijn nog geen duidelijke leerlijnen, er is weinig theorie over mediawijsheid in het onderwijs en bestaand lesmateriaal is vaak lastig te vinden. Dit handboek biedt een eerste stap en een kader.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten