donderdag 6 september 2012

Inspiratiebron ... Of toch Social Media Stress?

Zette ik jullie in mijn vorige blog nog aan tot het omarmen van sociale media en tot het ontdekken van kansen die socale media het onderwijs bieden. Nu moet ik bij het (overvloedig) gebruik van sociale media toch een kanttekening plaatsen, want 24/7 online zijn heeft natuurlijk ook nadelen. We hebben het dan over Social Media Stress (SMS) en FOMO (Fear of Missing Out). Dit najaar start de Nationale Academie voor Media & Maatschappij met een campagne gericht op basis- en middelbare scholen waarmee aandacht wordt gevraagd voor het ontstaan van digitale stress bij kinderen en jongeren, gebaseerd op het veelvuldig gebruik van internet en sociale media. De aanleiding voor deze actie is het door de Academie uitgevoerd onderzoek ‘Jongeren lijden aan Social Media Stress’ uit mei 2012. Eerlijkheidshalve moet ik hier wel aangeven dat dit onderzoek niet overal even goed werd ontvangen (Zie in de Krantenbank: Trouw en NRC). Maar de signalen komen van meerdere kanten zo ook van het blad Newsweek op 9 juli 2012, waarin de resultaten van het eerdere Social Media Stress onderzoek werden bevestigd. Wetenschappers uit de hele wereld geven in het artikel aan dat de negatieve effecten van internet- en mobieltjesgebruik niet langer mogen worden genegeerd, maar dat jongeren begeleiding nodig hebben om de verleidingen van de digitale media te weerstaan en onder controle te krijgen. Wetenschappers uit Noord-Amerika en uit Azië waarschuwen voor het ontstaan van stress, depressies en andere ernstige psychische problemen bij zowel jeugd als volwassenen. Het internet- en mobieltjesgebruik blijkt daarnaast effect te hebben op de ontwikkeling van onze hersenen, in het bijzonder de prefrontale cortex. Deze schijnt te krimpen bij veelvuldig online gedrag.

Studie toont verder aan dat twee uur blootstelling aan een lichtgevend scherm de melatonineaanmaak met ongeveer 22 procent kan doen afnemen. Omdat melatonine het waak-slaapritme beïnvloedt, kan het gebruik van apparaten als tablets en notebooks, met name bij jongeren, voor slaapproblemen zorgen. Het blijkt ook uit onderzoek dat studenten die actiever zijn in de sociale media ook lagere studieresultaten behaalden.

Wees je als docent dan ook bewust van deze effecten. Zeg nu niet: “mooi, dan doe ik dus niets meer met een scherm of mobiel”, maar zoek de middenweg en maak het ook bespreekbaar in de klas. Kijk daarvoor ook eens naar initiatieven als Social Rehab, Stichting Swoeng, en de campagne ik ben offline van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten