woensdag 19 september 2012

Real-time meningen peilen met Mentimeter

Meningen peilen van leerlingen is een effectieve manier om leerlingen actiever bij de les te betrekken. En dat kan op een aantal manieren. Door één op één met leerlingen in gesprek te gaan of in discussie met heel de groep. Je kunt ook leerlingen om hun mening vragen door hun hand op te steken. Wil je de meningen van de leerlingen inventariseren, dan is het stemmen met handopsteken een goed middel. Nadeel van deze stemvorm is dat het niet anoniem is en de leerlingen elkaar kunnen beïnvloeden. Sommige onderwerpen als drugs- en drankgebruik, seksualiteit etcetera lenen zich er ook niet toe om je als leerling met handopsteken bloot te geven. Dit is te ondervangen door leerlingen hun antwoord op een briefje te laten schrijven, deze te verzamelen en te tellen. Zeer omslachtig allemaal.
Anoniem stemmen kan echter ook digitaal, met: 
  • stemkastjes 
  • via SMS 
  • internet-stemmen 
Stemkastjes zijn weliswaar leverbaar bij onze digiborden, maar vragen een grote investering en inmiddels zijn er vele gratis alternatieven waarmee je kunt stemmen via SMS, iPhone, iPad, Twitter, laptop en pc. Door het ontbreken van WIFI op onze school en het verbod op mobieltjes en smartphones in de les, kan digitaal stemmen bij ons dus eigenlijk alleen in het computerlokaal, via het vaste internet en met het digitale bord als real-time scorebord.

Maar hoe doe je dat? Google-formulieren (binnen Google-apps) biedt de mogelijkheid om een enquête met één of meerdere vragen te maken en deze via de mail door te sturen naar bijvoorbeeld een klas. Als je het formulier ter plekke maakt en open laat staan op het digibord kun je de inzendingen in een diagram (reacties bekijken - overzicht) zichtbaar maken. Uiteindelijk maakt Google van het formulier echter altijd een spreadsheet, waar je dan natuurlijk wel weer een mooie presentatie van zou kunnen maken. Google-formulieren is eigenlijk vooral handig om bijvoorbeeld een les te evalueren of een opdracht te geven waarbij leerlingen niet zelf de uitkomsten hoeven te zien.

Er zijn ook online tools als Soapbox en Socrative. Beide tools werken met online-ruimtes waarbinnen een klas vragen kan beantwoorden en waarbinnen digitaal gestemd kan worden. Binnen vszutphen kunnen wij - denk ik - echter uitstekend uit de voeten met Google-formulieren en interne mail. Alle mogelijkheden voor feedback zitten hierin, daarvoor hoef je geen andere tools te zoeken. Wel vind je in de twee bovengenoemde online tools de mogelijkheid om real-time te stemmen, maar juist daarvoor zou ik een andere, veel simpeler tool aanraden: Mentimeter. 


Met Mentimeter kun je meningen en ervaringen peilen van je klas, anoniem. Je hoeft je niet eens te registreren om één vraag te stellen waarop de klas via een site en een nummer kan antwoorden. Vanaf elke pc kan slechts één keer antwoord worden gegeven, een tweede keer wordt geweigerd. Je ziet op het digibord de grafiek veranderen, totdat iedereen de vraag beantwoord heeft. Een mooie manier om gevoelige onderwerpen in te leiden. Als je je als docent gratis registreert kun je meerdere vragen (series) vastleggen bij Mentimeter.

Op Hogescholen en Universiteiten wordt de smartphone en tablet meer en meer ingezet om studenten actief te betrekken bij het college. Zelf een mening vormen is effectiever dan alleen luisteren. Een mening vormen en deze kenbaar maken kan via stemmen in de les. Het houdt ook de aandacht langer vast, die na lange tijd luisteren en stilzitten verslapt. Dit wordt gesteld in het rapport Stemmen in de les. Het hoe en waarom van het onderwijscentrum Vrije Universiteit. Het rapport geeft je duidelijke informatie waarom het belangrijk kan zijn om je leerlingen/studenten op deze wijze te betrekken bij de les. Lees daarvoor ook het meer recente Reactiecollege: intensivering van het onderwijs in grote colleges van Koos Winnips van de Rijksuniversiteit Groningen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten