dinsdag 29 januari 2013

Lesidee: Werken aan een betere wereld

Campagne voeren voor stille rampen in de wereld. We kennen het van 3FM Serious Request waarvan de echo elk jaar op vele scholen te horen is, en misschien van Zip Your Lipeen dag niets eten voor Afrika. Leerlingen worden zich middels deze campagnes bewust van wereldproblemen en ontdekken wat zij hier zelf mee te maken hebben en wat ze er aan kunnen doen. Dergelijke projecten kunnen daardoor uitstekend op scholen worden gebruikt ter bevordering van actief burgerschap of ter invulling van de maatschappelijke stage. Veel jongeren zijn enthousiast over deze manier van actie voeren. Het geeft hen een goed gevoel om een steentje te kunnen bijdragen aan een betere wereld. Vaak ook spreken dergelijke acties vaardigheden aan die anders in het onderwijs minder aan bod komen, zoals het werken met nieuwe media en digitale communicatiemiddelen.
Om iets dergelijks in een les te organiseren hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden, er is veel lesmateriaal gratis voorhanden voor het vmbo en havo-vwo. Elk jaar bijvoorbeeld maakt NTR Schooltv in samenwerking met 3FM en het Rode Kruis gratis lesmateriaal bij de thema's van 3FM Serious Request. Met dit materiaal heb je een praktische handleiding voor een aantal actieve lessen in handen. De stof biedt aanknopingspunten voor vele vakken.

In de Mediatheek hebben wij het lespakket van Hanna´s Mission (DVD en docentenhandleiding), waaronder ook Zip Your Lip valt. De afleveringen zijn trouwens ook online op Schooltv te bekijken. Leerlingen leren in dit lespakket samen te werken aan een mediaproject om daarmee een goed doel te dienen. Voorbeelden van projecten zijn te zien in de afzonderlijke tv-afleveringen. Eén van de afleveringen gaat bijvoorbeeld over duurzaamheid.

Breaking News is een ander initiatief om twee dagen lang met een klas campagne te voeren voor stille rampen. Stille rampen zijn grote wereldproblemen die bijna nooit in het nieuws komen. Tijdens het project strijden havisten en/of vwo-leerlingen in campagneteams tegen elkaar om dergelijke rampen onder de aandacht te brengen met behulp van oude en nieuwe media. Als je intekent op het project krijgen de deelnemers eerst allerlei confronterende filmpjes te zien over stille rampen. Kinderen die diep onder de grond in de mijnen werken, op plantages of in de prostitutie. Dan kunnen er via allerlei interactieve opdrachten punten worden gescoord, die de plaats op de ranglijst bepalen. De leerlingen worden hierbij begeleid door een team van enthousiaste jongeren. Aan de begeleiding van het project zijn kosten verbonden. Omdat onze school in principe over de middelen en apparatuur beschikt, kunnen wij ook zelf aan de slag met dit eenvoudige stappenplan. Je mist dan natuurlijk wel het competitie-element. Cross Your Borders is een ander driedaags interactief onderwijsproject over armoede en onrecht in de wereld voor 3 en 4 havo/vwo.Wil je een eigen project in de klas eerst goed voorbereiden met geschikt beeldmateriaal, dan is het handig om aandacht te besteden aanhet Engelstalige Linktv. Linktv is niet commerciële Amerikaanse satelliet tv. Dit kanaal biedt een mix aan documentaires, nieuws en programma’s gericht op maatschappelijke betrokkenheid. Gefinancierd door de Gates Foundation heeft Link TV in 2012 ViewChange.org gelanceerd, een website die video’s, artikelen, en acties combineert om te helpen bij het verbeteren van de levens van mensen in ontwikkelingslanden. Linktv wil met dit medium vooruitgang in de bestrijding van honger, armoede en ziektes 
tonen en hoop geven. Bezoekers kunnen hun eigen collecties delen met de community. ViewChange.org biedt meer dan 1.200 thema’s, die je kunt verfijnen door onderwerp en regio te selecteren. Misschien kom je - eenvoudig door te browsen - iets tegen waarvan je niet een wist dat het bestond.

Tot slot. Stichting Mijn Kind Online en stichting Kennisnet publiceren eind februari een nieuw (ook te downloaden) boek over sociale media voor het voortgezet onderwijs. Het 'Handboek Goed Doen 2.0' laat zien hoe leerlingen een goed doel kunnen steunen, met behulp van sociale media als Twitter, Facebook etcetera.. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten