dinsdag 4 juni 2013

Lesidee: het project Noah

Wie kent niet het verhaal van Hanny’s voorwerp, een reflectienevel in het heelal, ontdekt door de Nederlandse onderwijzeres Hanny van Arkel uit Heerlen. Het begon allemaal toen Hanny als 24-jarige deelnam aan het Galaxy Zoo-project. Dit is een Engelstalig online sterrenkundeproject dat vrijwilligers uitnodigt om sterrenstelsels te helpen classificeren. Je krijgt daarop vele sterrenstelsels te zien en je moet deze na een korte ‘cursus’ bijvoorbeeld identificeren als spiraalstelsel of elliptisch stelsel.

Noah (Networked Organisms And Habitats) is ook een project dat gebruik maakt van de vele extra ogen van vrijwilligers en amateurs, maar hier is het onderwerp de (natuur op) aarde. Project Noah roept iedereen op om te helpen om flora en fauna op onze planeet in kaart te brengen via de mobiele telefoon. Met een app voor de iPhone of Android-telefoons kunnen deelnemers foto’s maken van de natuur in hun omgeving en die delen via het web. De foto’s worden automatisch voorzien van coördinaten die aangeven waar het beeld is genomen en zo ontstaat een interactief platform waarmee mensen over de hele wereld de flora en fauna in hun omgeving kunnen documenteren. Op de site van het Project Noah kun je vervolgens inloggen met je app-account waarna je data automatisch worden gesynchroniseerd. Je kunt lid worden van een Mission en daar je Spottings aan toe voegen.

Op de website zelf krijg je trouwens pas écht een idee van de omvang van dit project. De Spottings stromen binnen terwijl je even op de hoofdpagina verblijft. Je merkt dat het project leeft over de hele wereld. Als je op de hoofdpagina klikt op Missions, dan spreekt bijvoorbeeld Global Schoolyard Bioblitz! aan, waar scholieren hun eigen schoolomgeving fotograferen. Als je op zo’n missie klikt kun je vervolgens op de kaart kijken waar ter wereld de bijdragen voor deze missie vandaan komen.
Natuurliefhebbers kunnen via Project Noah ook - net als bij Galaxy Zoo wetenschappers helpen. Zo zijn biologen en landbouwdeskundigen op zoek naar foto’s van onder meer fruitsoorten in India, wilde planten in Augsburg en het ecosysteem van Manhattan. De bijdragen van betrokken amateurs zijn waardevol omdat zij met z’n allen veel meer kunnen fotograferen dan een paar onderzoekers. Leuk, maar wat kan de school er mee?

Facebook, Instagram. Veel leerlingen gebruiken deze apps om hun sociale netwerk te laten weten waar ze zijn en wat ze doen. Project Noah werkt op basis van dezelfde principes. Je kunt zoals gezegd lid worden van verschillende Missions, je Spottings van flora en fauna tweeten, mensen followen en reageren op followers. Bovendien word je voor bepaalde Spottings beloond met een patch.


De app en website kunnen leerlingen bewust maken van de natuur, als iets dat het waard is om behouden te worden. De site levert in elk geval prachtig fotomateriaal op dat netjes is gerangschikt op soort en vervolgens verdeeld is over de hele wereld. In drie stappen kun je als docent met een klas deelnemen aan het project. Bespreek het thema bijvoorbeeld eerst klassikaal en stuur de leerlingen er daarna op uit om zelf flora en fauna vast te leggen.

Betrokken raken bij landschap en natuurbeheer kan ook op nationaal niveau. ‘Beleef de natuur’ heet het gratis lespakket dat de ANWB liet ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs. Scholieren leren hier over natuur en landschap en gaan na een introductie aan de slag met opdrachten over natuur dichtbij of nemen eventueel deel aan de maatschappelijke stage natuurbeheer van de ANWB. Voor docenten is een factsheet beschikbaar met onder meer leerdoelen. Klassen kunnen kosteloos worden aangemeld, waarna je als docent  inlogcodes voor de site ontvangt. Het lespakket beslaat twee lesuren voor het klassikale deel en ongeveer vier lesuren voor de verwerkingsopdrachten en is een vmbo en havo/vwo versie beschikbaar. Het materiaal is voorzien van een ruime inleiding over natuur in Nederland, bevolkingsdichtheid, natuurparken en beheer en behoud van natuur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten