dinsdag 4 februari 2014

Religie voor dummies

De quizzen van Teleblik bieden een mooie basis om kennis over de wereldgodsdiensten te testen. Er zijn quizzen over Heiligen, religieuze plaatsen, de Heilige Boeken van de verschillende godsdiensten en religieuze feestdagen. Voor het bekijken van de meeste fragmenten moet je inloggen bij Teleblik. Dat kan nu heel makkelijk via het Magister-account. Getest wordt wat de leerling weet over de verschillende religies, leefregels en heilige teksten. Na elke quiz wordt er een resultaat gegenereerd, zodat de leerling weet hoe hij of zij het heeft gedaan. Elke quiz geeft weer hoe veel punten je kunt halen en met welk aantal punten je bent ‘geslaagd’ of ‘gezakt’. Basiskennis over de geestelijke stromingen vind je op de site Geloofik. Let wel even op dat de religies in de linkerbalk op deze site te combineren zijn met de afbeeldingen (Klok, Agenda, Mens) in de bovenbalk. Lesmateriaal vind je onder Vragen. Over de Islam, Boedhisme en Hindoeïsme vind je ook basisinformatie op de site Museumkennis. En, geen enkel boek heeft zo intens onze cultuur beïnvloed als de bijbel. De website Bijbelencultuur wil deze invloed in heden en verleden inventariseren, beschrijven en tentoonstellen. Je kunt de Bijbel vergelijken met de Koran op BijbelenKoran.

De British Library heeft drie prachtige interactieve sites ontworpen, waarmee je - weliswaar in het Engels - bijvoorbeeld animaties ziet bij heilige teksten die worden voorgelezen. Een andere applicatie laat je vragen slepen naar verschillende personen als een jongere of wetenschapper om hun antwoord te horen. Je ziet in onderstaande afbeelding een wetenschapper antwoorden op de vraag naar teksten uit de Bijbel die voor haar speciaal zijn. De tekst loopt links ook mee in beeld. Abrahamitische religies, tenslotte, is een interactieve tool waarmee het jodendom,christendom en islam wordt vergeleken. Maps of War geeft van 3000 voor Christus tot 2000 na christus in een animatie de verspreiding van deze godsdiensten over de wereld. Religie en oorlog worden in één interactieve kaart weergegeven. We zien met kleuren op de kaart groei en krimp van het Jodendom, Christendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme en de bijbehorende conflicten. Het geheel eindigt met het Israëlisch-Palestijnse probleem. En over dit slepende conflict gaat een Nederlandse site van onder meer het IKON en Kerk in Actie. Je verdiept je hier in het Palestijns-Israëlische conflict en de religie van beide partijen en leert de verschillen tussen en overeenkomsten met Israëlische-, Palestijnse- en ook Nederlandse jongeren begrijpen. Je kunt op de site ook lesmateriaal vinden.

Museumpark Oriëntalis biedt in 2014 onderdak aan de expositie getiteld: Toen God nog schreef. De expositie gaat met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de heilige boeken van jodendom, christendom en islam. Een aardig tekst van de hand van Jan van Laarhoven is op de site te downloaden. Deze tekst behandelt de ontwikkeling van het godsbeeld in de drie genoemde monotheïstische godsdiensten. En hoewel ik op dit blog altijd vooral de nadruk leg op goede, betrouwbare digitale bronnen en digitaal lesmateriaal, is er naast dit materiaal natuurlijk ook een hele plank in de Mediatheek gevuld met boeken en naslagwerken over de verschillende religies.

Mappingworlds tot slot toont de verbreiding van onder meer Katholicisme, Protestantisme, Boeddhisme, Hindoeïsme en Jodendom over de wereld in kaarten die in één oogopslag het belang en verspreiding van de betreffende religie aantonen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten