dinsdag 8 april 2014

Leerlingen activeren

Vandaag houdt Globe een kennismakingsdag. Globe is het door Al Gore opgezette onderwijsprogramma waarin zo’n 27.000 scholen uit 111 landen samen wetenschappelijk onderzoek doen naar bodem, water en atmosfeer in de schoolomgeving. Als je jouw school aanmeldt wordt je door Wetenschappers van KNMI, Wageningen UR en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) getraind. Leerlingen doen vervolgens bijvoorbeeld onderzoek naar bodemleven, het weer/klimaat of naar stof- en roetdeeltjes in de lucht. Zij geven hun meetgegevens door via internet zodat deze cijfers overal ter wereld beschikbaar zijn. De gegevens worden dan gedeeld en vervolgens gebruikt door wetenschappers voor hun onderzoek. Er is zelfs een publicatie in het internationale wetenschappelijke Journal of Geophysical research geweest op basis van data van Nederlandse leerlingen. Leerlingen kunnen dus écht bijdragen aan internationaal onderzoek!Dergelijke projecten kunnen in het kader van mediawijsheid positief gebruik van sociale media activeren. Globe heeft ook een facebookpagina waarop de leerlingen respons kunnen geven. Doordat leerlingen op internet kunnen zien dat hun metingen daadwerkelijk worden gebruikt voor milieuonderzoek, gaan ze zeer nauwkeurig meten en raken ze actief betrokken bij milieuvraagstukken. Door deel te nemen aan activiteiten die door Globe worden georganiseerd krijgen ze de kans om op wetenschappelijke instellingen rond te kijken en contact te krijgen met de onderzoekers. Door dit contact en de feedback die leerlingen van de wetenschappers krijgen raken ze actief betrokken.

Gefinancierd door de Gates Foundation heeft Link TV in 2012 ViewChange.org (Storytelling to change the world) gelanceerd, een website die video’s, artikelen, en acties combineert om te helpen bij het verbeteren van het leven op aarde. ViewChange.org biedt meer dan 1.200 thema’s, die je kunt verfijnen door onderwerp en regio te selecteren. Hier kun je bijvoorbeeld video’s en wereldwijde informatie over klimaatverandering zien. Prachtig als introductie of illustratie bij het Globe-project. Bij Take Action kun je bij elk van de betrokken onderwerpen zien wat je zelf zou kunnen doen.

Vergelijkbaar met Globe is het Noah project, waarover ik al eerder blogde. Project Noah roept iedereen op om te helpen om flora en fauna op onze planeet in kaart te brengen via de mobiele telefoon. Doel is een (hechtere) band te creëren tussen mens en natuur. Met een app voor de iPhone of Android-telefoons kunnen deelnemers foto’s maken van de natuur in hun omgeving en die delen via het web. De foto’s worden automatisch voorzien van coördinaten die aangeven waar het beeld is genomen en zo ontstaat een interactief platform waarmee mensen over de hele wereld de flora en fauna in hun omgeving kunnen documenteren. Op de site van het Project Noah kun je vervolgens inloggen met je app-account waarna je data automatisch worden gesynchroniseerd. Je kunt lid worden van een Mission en daar je Spottings aan toe voegen.
Op de website zelf krijg je trouwens pas écht een idee van de omvang van dit project. De Spottings stromen binnen terwijl je even op de hoofdpagina verblijft. Je merkt dat het project over de hele wereld leeft. Als je op de hoofdpagina klikt op Missions, dan spreekt bijvoorbeeld Global Schoolyard Bioblitz! aan, waar scholieren hun eigen schoolomgeving fotograferen. Als je op zo’n missie klikt kun je vervolgens op de kaart kijken waar ter wereld de bijdragen vandaan komen. En, ook het Noah project heeft een facebookpagina.

Vind je het werken met smartphones nog een stap te ver, maar wil je wel je leerlingen actief betrekken bij een actueel (ecologisch) probleem? En, wil je dat allemaal binnen de schoolmuren houden, dan is misschien Ecosim iets. Dit is een gratis computerspel voor biologie over ecologie en natuurbeheer. Je bent natuurbeheerder en moet voorkomen dat zeldzame planten en dieren uitsterven. Je doet daarvoor onderzoek, gaat plaggen, bossen kappen en ecoducten aanleggen. Als je de juiste maatregelen neemt dan komt de populatie er weer bovenop. Je moet daarbij wel op het budget letten, want dat kent een limit. Ecosim is een 3Dlandschapssimulator opgebouwd volgens de recente vegetatiekundige gegevens, in samenwerking met de Wageningen UR. Het programma is speciaal gemaakt voor het onderwijs (bovenbouw havo/vwo tot bachelor biologie). De spelershandleiding vindt je hier.
Ecoloog Dirk Hilbers, de bedenker van Ecosim: ‘Naar buiten gaan is een must in de ecologieles. Maar in het veld zien leerlingen alleen een momentopname, terwijl ecologie nu juist gaat om processen.’ Hilbers bedacht er dus wat op: een computerspel waarbij de gebruiker zelf als natuurbeheerder optreedt. Hij mag het gebied inrichten naar eigen goeddunken, en dan komt de beheerfase. Begrazen of juist niet? Grondwaterstand verhogen of verlagen? Zulke beslissingen bepalen hoe de natuur zich ontwikkelt – net als in het echt.’ Ook hier wordt een hechtere band tussen leerling en natuur gecreëerd, met als in het project Noah. Bij Ecosim moeten gebruikers binnen een beperkte tijd en budget bepaalde natuurbeheerdoelen (de das in een landschap behouden, bijvoorbeeld) halen. Nu is het niet de wereld die via sociale media reageert op je actie, maar door avatars in het spel en krantenberichten krijg je te horen hoe je het er vanaf gebracht hebt.Mocht je Ecosim willen gebruiken op onze school, vraag dan eerst aan systeembeheer of die het programma op de leerlingcomputers wil installeren.

Bron: BionieuwsNVOX, Oktober 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten