dinsdag 15 april 2014

Themamaand Privacy en internet

Hoe gaan we om met leerlinggegevens? Kunnen foto's van leerlingen zonder meer gedeeld worden via de schoolwebsite? Deze privacyvraagstukken spelen op scholen. Vorige week volgde ik het webinar Privacy en ict in het onderwijs. Het webinar is onderdeel van de online masterclass Privacy van Kennisnet waar ik mij onlangs voor heb ingeschreven. Daarbij gaat het niet alleen om privacy op scholen, maar de leerlingen(docenten) komen ook zelf aan bod. Online privacy wordt steeds belangrijker, het is - vaak na een incident - het gesprek van de dag.
Het toenemend gebruik van leerlinggegevens in het onderwijs, roept vragen op over de privacy van leerlingen. Tijdens de eerste webinar ging jurist Job Vos op praktische wijze in op de verschillende aspecten van privacy waar scholen in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Zo ben je als bestuur/ directie eindverantwoordelijke voor wat er met de gegevens gebeurt die over leerlingen op school zijn opgeslagen. Ongeacht de leveranciers (Magister, Microsoft, Google) die je inschakelt en ook ongeacht de beveiliging die je instelt.
Voor onze school is natuurlijk ook nog de relatie tot een Amerikaans bedrijf als Google van belang. Zie hiervoor ook de brochure Hoe? Zo! Privacy en recht. In 2012 heeft de Nederlandse toezichthouder op verwerkingen van persoonsgegevens, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), in een ‘zienswijze’ bekendgemaakt welke eisen er gelden bij gebruik van diensten van een Amerikaanse cloudprovider. Volgens het CBP blijft de onderwijsinstelling met betrekking tot de persoonsgegevens die in de (Amerikaanse) cloud staan, altijd eindverantwoordelijk voor de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verder is de cloudprovider verplicht om de Safe Harborbeginselen na te leven, waarmee dat bedrijf belooft zich aan de strenge Europese regels te conformeren. Het webinar met Job Vos is hieronder voor iedereen te volgen.Heel april staat bij Kennisnet het thema Privacy en internet centraal. Op de bijbehorende website vind je in deze maand dagelijks nieuwe informatie en tools waarmee scholen worden geholpen bij het maken van beleid op het gebied van privacy en internet.

Privacy is een thema dat door de digitalisering van de maatschappij en de populariteit van sociale media meer leeft dan ooit. Er wordt steeds meer online met elkaar gedeeld en dit roept vragen op over wat wel of niet wijs is. Scholen krijgen inderdaad steeds vaker te maken met privacyvraagstukken. Privacy moet - in het kader van mediawijsheid - ook op school ter discussie worden gesteld. Niet per se in een speciaal vak, maar als onderdeel van alle lessen en altijd waar er raakvlakken liggen in de onderwerpen die worden behandeld. Op de webpagina vind je 6 videotips om privacy in de klas bespreekbaar te maken. Je vind op de site verder ook brochures, links en (les)tips.

Je kunt nog tot en met 23 april meedoen met gratis webinars. Vanmiddag start om 15.30 uur een webinar Kansen en uitdagingen datagestuurd onderwijs. In dit webinar wordt het gesprek aangegaan over een aantal specifieke kansen en uitdagingen dat te maken heeft met datagestuurd onderwijs. Er wordt stilgestaan bij vragen als: 

  • Wat voor vaardigheden heb je als leraar nodig om data effectief te gebruiken in je onderwijs?
  • En hoe zit het eigenlijk met de privacyaspecten van leerlingen en leraren? 
  • Welke plichten en verantwoordelijkheden hebben scholen eigenlijk hierbij? 
Al met al is deze online master zeer aan te bevelen voor docenten, schoolleiders en applicatiebeheerders. Misschien wil je je niet inschrijven, maar ben je wel geïnteresserd. Je kunt geheel vrijblijvend alle webinars terugkijken op YouTube.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten