woensdag 4 juni 2014

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO) maakt lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs voor verschillende vakken en projecten. De onderwerpen die worden behandeld zijn: Ontwikkelingssamenwerking, Oorlog & vrede, Mensenrechten, Milieu, Duurzame ontwikkeling en Europa en passen dus prima in ons curriculum. Docenten worden ondersteunt met een veelheid aan lesmateriaal en uitgaven. CMO is deel van de Faculteit Managementwetenschappen van de RU Nijmegen. De bedoeling van de makers van de site is om leerlingen te leren om zelf na te denken, een oordeel te vormen en te handelen. 
Een goed voorbeeld hiervan is de site Islam in the Spotlight. Islam in the Spotlight daagt de leerling uit om vooroordelen uit de weg te ruimen, om de media kritisch te volgen, om empathie te ontwikkelen voor mensen met een (andere) religie en om naar andere meningen te luisteren. Om dan, uiteindelijk, je eigen mening te vormen. Bij Islam in the Spotlight vind je een aantal thema’s (dialoog, geschiedenis, kunst, vrouwen, feesten), interviews met leerlingen, woordenlijsten et cetera. Een bijbehorend lespakket is na registratie gratis te downloaden.

Speciaal voor het VMBO heeft het CMO voor de (eind)werkstukken een schat aan informatie rond de Millenniumdoelen en rond Europa klaargezet. Ook vind je er een draaiboek over een EU-debat dag, die je op school zou kunnen organiseren.

Het educatieve project 'Handel met Europa - Goed of slecht voor ontwikkelingslanden?' draait om Economische Partnerschaps Akkoorden (EPA’s), vrijhandelsakkoorden die de Europese Unie met haar voormalige koloniën wil afsluiten. Er is binnen ontwikkelingslanden en binnen de Europese Unie al enige tijd een fel debat gaande tussen de voor- en de tegenstanders van deze EPA’s. In het lespakket en op de EPA-website leren de leerlingen (bovenbouw Havo/VWO) aan de hand van bronnenmateriaal over EPA’s, hun relatie tot de millenniumdoelen en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven van kleine producenten in ontwikkelingslanden. Lespakket en werkbladen zijn gratis te downloaden.

Veel materiaal op de site is weliswaar wat ouder, maar toch interessant genoeg om in je lessen te gebruiken. Alle informatieboekjes van het CMO zijn sinds kort ook gratis als pdf te downloaden. Er zijn ongeveer 80 titels beschikbaar over de meest uiteenlopende onderwerpen zoals wereldsteden, Europese Unie, landen en volken, milieu, enz. De boekjes zijn ook steeds verbonden met een site. Op de binnenflap van dit informatiepakket staat de inlognaam en het wachtwoord voor de bijbehorende website. Daar vind je nog meer informatie en nuttige adressen.
Kortom, de site is zeker de moeite waard om als docent eens te bezoeken en levert leerlingen voor spreekbeurten en werkstukken een schat aan informatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten