woensdag 11 juni 2014

Ik voel nattigheid

We hebben er de laatste tijd nogal eens last van, ik bedoel water. Het waterniveau stijgt wereldwijd onder meer door klimaatverandering, maar soms valt het in de vorm van regen ook gewoon met bakken uit de lucht. Wij hebben te veel, in andere landen is er te weinig. En dan is het ook nog zo dat veel mensen op onze planeet nog steeds geen toegang hebben tot schoon drinkwater en sanitair. In 2009 hebben de partners in het Nationaal Wateroverleg (NWO) afgesproken hun krachten te bundelen om jongeren op een effectieve en aansprekende manier in aanraking te brengen met de waterpraktijk. In opdracht van, en in samenwerking met, de Stuurgroep Watereducatie is door SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) een curriculumvoorstel watereducatie ontwikkeld. Het doel hiervan is het thema water in het basis- en het voortgezet onderwijs een meer vanzelfsprekende plaats te geven. Het curriculumvoorstel, eerder aangekondigd als Leerplan Watereducatie, is in mei 2011 gepubliceerd. Het doel van het Leerplan is het thema water in het onderwijs een meer vanzelfsprekende plaats te geven. De Stuurgroep Watereducatie publiceerde op zijn site ook een online Waterkennistoets. In ongeveer 15 minuten passeren vragen bij belangrijke onderwerpen uit het Leerplan Watereducatie. Omdat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling is ze geschikt voor alle leerlingen van 10-18 jaar.

Wat weetjes: 80% van het water op aarde bestaat uit oppervlaktewater. De andere 20% bestaat of uit grondwater of uit atmosferische waterdamp. Van al het water op aarde, bestaat slechts 2,5% uit zoet water. Zoet water bestaat uit grondwater (0,5%), of direct beschikbaar water in meren, beken en rivieren (0,01%). Zo'n 90% van de wereldvoorraad zoet water ligt in Antarctica. Menselijke hersenen bestaan voor 75% uit water. En, dit wist ik toch ook niet, er is 5680 liter water nodig om een vat bier te produceren! Je kunt trouwens deze en veel meer feiten lezen op Lenntech. Ook de Water Faq van Lenntech is een prima introductie op de waterpraktijk. Een reeks van Engelstalige video’s voor verschillende leeftijden over water en ecologie vind je hier. Let op: je kunt ook doorklikken naar subcategorieën.

2.6 Biljoen mensen op onze planeet hebben geen toegang tot schoon drinkwater en geen sanitair. Meer mensen hebben een mobiel dan dat er over een toilet beschikken. 4000 Kinderen per dag sterven aan de gevolgen van deze problematiek. Op Water.org vind je alle feiten. De site is opgezet om deze enorme problemen te lijf te gaan. Er is tevens een YouTubekanaal waar je de video’s van de organisatie vindt. Positieve verhalen en verslagen van projecten over (schoon) water vind je op Viewchange.org.

Een overzicht van websites, activiteiten en lespakketten over water en waterbeheer in Nederland vind je op de site van de Waterschappen. Ruimte voor de Rivier heeft een site waarin gepoogd wordt de leerling waterwijs te maken. De site biedt onder meer een begrippenlijst en Waterwoordenboek. Op Waterfootprint.org kun je jouw eigen waterfootprint berekenen en de footprint van Nederland zien. Leuke introductie voor een debat over duurzaamheid en watergebruik.
Waterwise is een digitale lesmodule voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hier vind je alles over waterbeheer in Nederland. Door tv-fragmenten, animaties en spelletjes leer je bijvoorbeeld hoe rioolwater weer schoon wordt en waarom Nederlandse huizen niet onder water staan. De lesmodule werd onlangs in COS (5, 2014 in Mediatheek) besproken: "Het is een goed initiatief van deze negen waterschappen om te focussen op de kerntaken veilig, voldoende en schoon." Wel wordt in het artikel in COS het gemis aan kaartmateriaal aangegeven en vermeld dat EDUGIS mogelijkheden biedt om bijvoorbeeld overstromingsrisico’s in Nederland aan te geven. Er is ook een Teleblikquiz beschikbaar met de titel Nederland waterland. In deze quiz leren de leerlingen over de rivieren, het IJsselmeer, de Watersnoodramp en het Deltaplan.

Games zijn er ook. Van Upact is er Waterconnexx. De game speelt zich af in een conflictgebied zonder water- en sanitaire voorzieningen. Het is aan jou om strategisch, zoals bij Sim City, de pompen, leidingen en rioleringen te plaatsen en te onderhouden om alle mensen gezond en welvarend te houden. Hoe beter dit lukt, hoe meer druppels je verzamelt en hoe hoger je score. Je kunt druppels sparen door het aanleggen van leidingen, het opzetten van waterpunten, het plaatsen van pompen en door zoveel mogelijk huizen aan te sluiten op jouw waternetwerk. Upact is ook aanwezig op Facebook.
De Watermanager van Watereducatie is een serious game voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De game bestaat uit twee modules: "Het Rivierengebied" en "De Zeeuws-Hollandse Delta". In de game zitten leerlingen zelf aan de knoppen. Ze nemen de rol aan van watermanager, en moeten op zoek gaan naar een optimale oplossing voor watervraagstukken in deze twee gebieden. Dit kunnen ze doen door maatregelen aan te klikken en de effecten van die maatregelen te evalueren. Hoe beter ze het systeem inrichten, hoe meer punten ze krijgen.Leerlingen worden zich middels bovenstaande voorbeelden bewust van wereldproblemen en ontdekken wat zij hier zelf mee te maken hebben en wat ze er aan kunnen doen.
Zie hiervoor ook: Lesidee: Werken aan een betere wereld

Geen opmerkingen:

Een reactie posten