woensdag 2 juli 2014

Met nieuw elan het volgend schooljaar in

Ik heb hier al eens het fenomeen MOOC besproken. MOOC staat voor Massive Open Online Course. In mei volgde ik de MOOC ‘Ontluikend programmeren’ die Cubiss in opdracht van de Brabantse Netwerkbibliotheek ontwikkelde. Wij doen op onze school weinig met programmeren. Dit terwijl programmeren een vaardigheid is die steeds belangrijker wordt in onze maatschappij. Het verbetert het creatief en logisch denken en stimuleert het probleemoplossend vermogen. Ik heb al eerder over het belang van Digitale talentontwikkeling op scholen geschreven en ben daar een groot voorstander van. Ik vond de door mij gevolgde MOOC overigens zeer professioneel van opzet. De inhoud gaf een goed overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van visueel programmeren voor leerlingen. Doordat je ook zelf aan de slag ging met onder meer Scratch, kreeg je veel praktische kennis, die je zo weer op school kan toepassen.
Om het begrip MOOC wat tastbaarder voor je te maken wil ik het volgende onder je aandacht brengen. Als je je opgeeft voor een MOOC krijg je een toegangscode tot een speciale site. Die site stond bij 'Ontluikend programmeren' een week open. In de MOOC werd elke dag een palet aan theorie, praktische opdrachten en discussiepunten opengesteld. Je doet de opgaven in je eigen tijd en wisselt met medecursisten ervaringen uit via de MOOC en in dit geval ook via Facebook (niet verplicht!). Inschrijven vergt wel een goede motivatie, want je doet de MOOC in wezen in je vrije tijd en je bent er per dag toch wel een klein uurtje mee bezig.

De vakantie is misschien een tijd van overdenken: ga ik het het volgend jaar anders doen? Ga ik me verder ontwikkelen in mijn vak? Enfin, zo zijn er nog wel wat overpeinzingen te noemen. Daarom alvast iets om over na te denken. In het najaar van 2014 volgen twee nieuwe MOOC’s van eerder genoemd netwerk met als onderwerpen:

21e eeuwse vaardigheden

Creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden, samenwerken, digitale geletterdheid, het zijn '21st century skills'. Het zijn geen nieuwe vaardigheden maar ze zijn op een nieuwe manier belangrijk in het onderwijs en in de huidige gemedialiseerde leefomgeving. Welke kennis en vaardigheden moeten we minimaal beheersen om te kunnen functioneren in deze maatschappij?

En: Poëzie in de jeugdliteratuur

Deze MOOC is specifiek voor leesconsulenten en mediacoaches van bibliotheken, leerkrachten basisonderwijs, pabostudenten en ouders die werken in de schoolbibliotheek. Thema's die aan bod komen zijn onder meer het aanbod van jeugdpoëzie voor 0-12 jaar, het belang en de beleving van poëzie en de inzet van poëzie in het onderwijs en voorschoolse instellingen. In deze MOOC komt jeugdpoëzie tot leven via blogs, filmpjes, een webinar en interessante lessuggesties.

Ik breng hier trouwens deze MOOC’s niet alleen onder jullie aandacht om de - ongetwijfeld zeer interessante - inhoud, maar ook om eens kennis te maken met deze nieuwe vorm van (digitaal) leren. Het is heel belangrijk om te beseffen dat het onderwijs verandert. (Ver)oordeel deze veranderingen of toevoegingen niet direct, maar neem zelf eens kennis van wat deze vorm van leren met jou doet.

Wil je informatie ontvangen over de nieuwe MOOC’s en wil je op de hoogte blijven van de data en het programma, meld je dan aan voor de mailinglist via klantenservice@cubiss.nl of hou de site MOOC MEE! in de gaten. De online cursussen van MOOC MEE! zijn Nederlandstalig en iedereen kan deelnemen, ongeacht opleidingsniveau. MOOC MEE! wil docenten/leerkrachten, mediacoaches, leesconsulenten en ouders up-to-date houden over gevarieerde onderwerpen, aldus de initiatiefnemers.

‘ Onderwijs in de 21e eeuw’ is ook de titel van een special van Didactief. Deze kun je downloaden van de site van Didactief. Mocht je bang zijn dat je je echt gaat vervelen deze vakantie dan zie op deze site een keur aan onderwerpen om deze tijd nuttig en (natuurlijk heerlijk) in het zonnetje te besteden.

Een goede vakantie en tot volgend schooljaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten