woensdag 20 juni 2012

Geld nodig voor je innovatieve ict-project?

Mi&i is een initiatief van de vakvereniging i&i met als doelstelling om innovatie op het gebied van zinvol en verantwoord gebruik van ICT in het onderwijs te prikkelen. De Vereniging is ervan overtuigd dat informatica geen uitgesproken bètavak is. Het heeft zovele facetten, van alfa tot bèta, dat iedere leerling erin aan zijn trekken kan komen. Het verouderde beeld dat informatica een vak voor nerds is, bestrijdt de vereniging dan ook ten zeerste. Leerlingen (in het VO) kunnen via de website Mi&i een minisubsidie van maximaal € 150 aanvragen om een innovatief ICT idee uit te werken. De mooiste en innovatiefste projecten dingen mee naar de Mi&i Award, wat ook nog eens een bonus van € 100 kan opleveren!
Voorwaarden:
Alleen leerlingen kunnen een subsidie aanvragen ter hoogte van maximaal €150 per project voor het vak informatica/ict of voor een profielwerkstuk. Vo- en mbo-leerlingen kunnen deze subsidie gebruiken om soft- of hardware of andere materialen aan te schaffen die nodig zijn om hun opdracht uit te voeren. Voorwaarde is dat het uitgevoerde idee het onderwijs of de maatschappij ten goede komt.
a. Vooraf moet een projectplan ingediend worden met kostenraming (zie site) ;
b. De kostenraming mag geen werkuren bevatten, alleen materiaalkosten;
c. Een begeleidend docent tekent het projectvoorstel en is hiermee eindverantwoordelijk.
En: De aanvragen kunnen worden ingediend tijdens het schooljaar, exclusief de schoolvakanties. Elke aanvraag krijgt binnen 14 dagen een reactie/ontvangstbevestiging, aldus de initiatiefnemers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten