vrijdag 12 oktober 2012

Onderwijs in een digitale wereld

We leven in een digitale wereld en om in deze wereld te kunnen functioneren, moeten we digitaal vaardig of mediawijs zijn. Dat stelt het onderwijs voor de uitdaging om digitaal vaardige leerlingen af te leveren. Het onderwijs moet zichzelf daarom opnieuw uitvinden, zowel ten aanzien van de visie op onderwijs, het curriculum als de didactiek. Dat stelt prof. dr. Saskia Brand-Gruwel in haar oratie Leren in een digitale wereld: uitdagingen voor het onderwijs. Zij sprak op 5 october jl. haar oratie uit als hoogleraar Learning Sciences van de Open Universiteit. Binnen het onderwijs hebben de laatste jaren talloze projecten en experimenten plaatsgevonden, vaak getrokken door bevlogen docenten. Daarbij wordt heel veel nuttige ervaring opgedaan. Maar het is nu tijd om een stap verder te gaan, aldus Brand-Gruwel. Projecten en experimenten moeten geïntegreerd worden in visie, curriculum en didactiek. Op managementniveau moeten scholen een eigentijdse visie op onderwijs formuleren, waarin technologie op een natuurlijke wijze is geïntegreerd. Die visie moet gedragen worden door de hele organisatie. Docententeams moeten het curriculum onder de loep nemen en digitale vaardigheden verwerken in leerlijnen. En de individuele docenten moeten technologie op een natuurlijke wijze in hun didactische aanpak meenemen. In de rede wordt een model gepresenteerd met factoren die van belang zijn voor het leren in een digitale wereld. De uitdagingen voor het onderwijs worden besproken en aangegeven wordt hoe onderzoek kan helpen deze uitdagingen aan te gaan. 

Bericht overgenomen van Informatieprofessional

Geen opmerkingen:

Een reactie posten