dinsdag 27 november 2012

Complete digitale leerlijnen, open en interactief

De eerste 26 Stercollecties van Stichting VO-content zijn een maand geleden gelanceerd door tabletgoeroe Maurice de Hondt. In 2014 krijgen scholen te maken met een bezuiniging op het leermiddelenbudget van 30 miljoen euro. Door Stercollecties te gebruiken - is de gedachte - kunnen deze bezuiniging (gedeeltelijk) worden opvangen. Het materiaal kan namelijk traditionele leer- en werkboeken vervangen of juist aanvullen, de inhoud is afgestemd op de kerndoelen en eindtermen. Stercollecties bestaan uit leermateriaal voor een vak, niveau, afdeling en een schooljaar. Het zijn complete leerlijnen met inhoudelijke en didactische samenhang. Voor de ontwikkeling van de inhoud en voor de kwaliteit wordt door de Stichting VO-content samengewerkt met SLO. De Stichting en andere samenwerkingsverbanden als de Onderwijsvernieuwingscoöperatie zijn overigens al veel langer bezig om digitaal leermateriaal aan te bieden middels Wikiwijs, het initiatief van oud-minister Plasterk.

Een voorbeeld:


De Stercollecties zijn bedoeld om te voorzien in (gedeeltelijk) leer- en werkboekvervangend digitaal lesmateriaal dat laagdrempelig kan worden ingezet voor gebruik op een computer of laptop.

Leerboekvervangend: De theorie is opgenomen in een Kennisbank. Deze bestaat uit losse blokken theorie: uitleg met voorbeelden, geschikt om via het digibord klassikaal te worden besproken maar ook door de leerling zelfstandig te raadplegen.

Werkboekvervangend: Op basis van de Kennisbank zijn opdrachten, oefeningen en diagnostische toetsen ontwikkeld om het leerproces te activeren en te ondersteunen. De oefeningen en toetsen zijn interactief: de leerling krijgt meteen te zien of een antwoord goed is. In diagnostische toetsen kan slechts eenmaal worden geantwoord – bij 80% of meer juiste antwoorden krijgt de leerling een printbaar certificaat op het scherm ten bewijze dat hij/zij de oefenstof in voldoende mate beheerst. Er wordt geen antwoordspecifieke feedback gegeven bij oefeningen – de leerling ziet alleen of iets fout is, maar niet waarom. De docent behoudt dus een cruciale rol als het gaat om tussentijdse uitleg en ondersteuning.

De opdrachten zijn lang niet altijd digitaal, maar kunnen ook bestaan uit activiteiten als collages maken, interviewen, schrijven, uitwerken op papier enz. waarbij de computer niet nodig is. Een Stercollectie wordt gemaakt voor een vak, niveau, afdeling en een leerjaar. Voor geschiedenis (Havo/Vwo) is nu bijvoorbeeld het eerste leerjaar beschikbaar met materiaal over Jagers en Boeren, Grieken-Romeinen, Monniken en ridders en Steden en Staten.

De meerwaarde van digitaal materiaal boven papieren leerboeken is samen te vatten met de begrippen interactiviteit, multimedialiteit en flexibiliteit. Onderdelen zijn geschikt om op het digibord te worden gebruikt ter introductie van lessen en ter ondersteuning van de uitleg. De onderdelen van de leerlijn zijn rearrangeerbaar, d.w.z. je kunt zelf onderdelen selecteren en in een eigen leerlijn of studiewijzer verwerken, aangevuld met eigen of ander extern materiaal. De Stercollecties bevatten geen eindtoetsen. VO-content gaat in het lopende schooljaar nog een toetsenbank inrichten met toetsen gemaakt door docenten. Differentieren in je klas is ook mogelijk. Het lesmateriaal Wiskunde van de Wageningse Methode - onderdeel van de Stercollecties - start met een intro op het onderwerp, behandelt daarna een aantal onderdelen waarin de leerling in twee stromen kan werken (de ‘oker’ stroom is extra uitdagend) en eindigt vervolgens met een eindpunt waarin een samenvatting van de stof wordt gegeven. Hierna kunnen extra opgaven worden gemaakt.

De Stercollecties voor wiskunde zijn ook als SCORM-pakket in een elo te plaatsen waardoor de voortgang en het resultaat van de leerlingen in een eigen elo gevolgd kan worden. Wij hebben echter nog steeds geen werkbare elo, en daarbij komt nog dat je als school lid moet zijn van VO-content om de interactieve functionaliteiten van het SCORM-pakket te kunnen benutten. En dat zijn wij niet. Onze school zal zich in de nabije toekomst verder moeten verdiepen in de mogelijkheden die er voor ons onderwijs op dit terrein zijn. Te denken valt dan aan het enthousiasmeren van docenten voor ict en didactiek, een eigen weg vinden voor ons onderwijs en misschien samenwerken in het veld. De Stercollecties zijn overigens nu al gewoon door iedereen te gebruiken evenals ander leermateriaal in Wikiwijs.

Zie ook: Wikiwijs

Geen opmerkingen:

Een reactie posten