vrijdag 26 september 2014

Gratis Magazine WIJS

Het Magazine WIJS richt zich op ouders en opvoeders van kinderen van 5-15 jaar en geeft hen deskundig advies op het gebied van mediaopvoeding. Je vindt er informatie over de kansen en valkuilen van het online leven, interviews met jonge mediatalenten en een overzicht van de leukste apps voor het hele gezin. Daarnaast bevat het tips en tools, do’s en don’ts en checklists. WIJS is een uitgave van Vodafone, in samenwerking met Digibewust, Mediawijzer.net en Stichting Mijn Kind Online. In WIJS krijgen ouders tips, onder andere over het maken van afspraken, omgangsvormen op internet, overmatig gebruik van digitale media en het aangaan van online vriendschappen. Ook krijgen ouders handvatten om een gesprek met hun kind te beginnen. Magazine WIJS is gratis verkrijgbaar in alle winkels van Vodafone en Belcompany. Je kunt het echter ook downloaden of online lezen, ga hiervoor naar mediawijsheid.nl/ouders
Over de beweegredenen om een magazine over mediawijsheid uit te brengen zeg Klaske de Jonge, Directeur Corporate Affairs & Strategy Vodafone Nederland: “Kinderen gebruiken steeds vaker smartphones, tablets en laptops. Ze zijn hier heel handig mee, maar moeten vaak nog leren er verantwoord en veilig mee om te gaan. Het is lastig voor ouders om toezicht te houden op wat kinderen online doen en meemaken. WIJS biedt handvatten om kinderen actief te begeleiden bij het gebruik van mobiele apparaten en ze wegwijs te maken in de online wereld.”

Om ouders en opvoeders nog meer een hart onder de riem te steken geef ik hier ook nog een greep uit de gepubliceerde onderzoeken van het laatste kwartaal over mediaopvoeding. Hoe beïnvloedt ‘online’ onze maatschappij? Deze vraag was de aanleiding voor een onderzoek van KPN, uitgevoerd door TNS NIPO. Enkele resultaten: 25% van de Nederlanders whatsappt of mailt huisgenoten ook als ze thuis zijn, 44% vindt online zijn een verrijking voor het lever en 50% van de jongeren vindt altijd online zijn heel belangrijk.
Basisscholen moeten veel vaker tablets gebruiken voor de lessen. Dat vindt 78 procent van alle kinderen in Nederland. Het blijkt uit een onderzoek van het NOS Jeugdjournaal.
Web Wijsheid Wetenschap, het www van mediaopvoeding is een Adviesrapport van het Lectoraat Nieuwe Media in vorming en onderwijs van Driestar Hogeschool over de stand van zaken rondom mediaopvoeding gericht op kinderen van 0 t/m 11 jaar. Het rapport is geschreven door Henrieke van Dam van de Universiteit Leiden. De Driestar is een lerarenopleiding met een reformatorische identiteit te Gouda.

Natuurlijk kun je veel over het onderwerp lezen, maar maak het vooral ook zelf als opvoeder/ouder mee. Ervaar wat online leven betekent en welke consequenties of voordelen dat met zich mee kan brengen. Ouders (opvoeders) vinden recente kennis over het opgroeiende kind in vele boeken, maar sinds begin 2010 ook online in De Opvoedingscanon, 51 Korte hoofdstukken, ontwikkeld op initiatief van de gemeente Den Haag. De opvoedingscanon is samengesteld onder leiding van René Diekstra, Lector Jeugd en Opvoeding aan de Haagse Hogeschool. Een breed spectrum aan thema’s passeert de revue: van de fysieke groei van kinderen, zoals de ontwikkeling van de hersenen, tot de betekenis van buitenspelen en mediawijsheid. In de (Haagse) opvoedingscanon wordt aangegeven hoe belangrijk de rol van ouders is, ook als kinderen in de puberteit zijn. Onder het lemma Mediawijsheid (Lemma 50) staat als ondertitel: Altijd online, nooit onder toezicht. Kinderen zijn dan misschien technisch wel handig, maar ze zijn vaak niet in staat om media-inhoud goed te begrijpen. Dus ook hier wordt het belang aangegeven van regels en afspraken over het gebruik van media. Moeilijk, omdat de schooljeugd op het voortgezet onderwijs nu juist in de leeftijd is waarop de invloed van ouders het minst is.

Voor eventuele vragen met betrekking tot het online leven van jongeren kunnen ouders van onze leerlingen ook altijd contact op nemen met ondergetekende, Mediacoach van de Vrijeschool Zutphen VO.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten