woensdag 5 januari 2011

De prijs van digitaal leermateriaal

Wat levert digitaal leermateriaal een school op en wat kost het? Daarover gaat het in de 28e uitgave van de Kennisnet Onderzoeksreeks. Ict invoeren in scholen is een gecompliceerd proces, zeker als scholen op grote schaal digitale leermiddelen gaan ontwikkelen en inzetten. Een van de lastigste problemen hierbij is dat van de kosten en baten: wat kost de invoering van digitaal leermateriaal en wat levert het op? Hierbij gaat het niet alleen om materiële kosten (bijvoorbeeld voor de aanschaf van laptops) en materiële baten (bijvoorbeeld besparingen), maar ook om immateriële kosten (bijvoorbeeld werkdruk) en immateriële baten (bijvoorbeeld aantrekkelijker onderwijs). Maar hoe bereken je die? Vijf scholen – aangesloten bij de Onderwijsvernieuwingscoöperatie – lukte het om financiële gegevens te leveren. De bevindingen laten zien dat scholen nog maar weinig gewend zijn om het gebruikt van ict in een meer financieel of bedrijfseconomisch perspectief te beschouwen. De uitgave levert geen handzaam model om de kosten en baten van digitaal leermateriaal systematisch en betrouwbaar in kaart te brengen. Wel zet de publicatie een belangrijke stap in deze richting door de verschillende bouwstenen te inventariseren. Het is een tussenstand die uitnodigt en inspireert tot reflectie en een vervolg, aldus de onderzoekers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten