dinsdag 4 januari 2011

Hoe krijg ik mijn collega's in 2011 mee?

Onlangs was ik aanwezig op een studiemiddag ‘Plug je Mediatheek (of afdeling)!’van de Landelijke Werkgroep Schoolmediathecarissen Voortgezet Onderwijs (LWSVO). Jeroen Busscher, die de middag leidde, prikte al heel snel één van mijn strategieën door: lever kwaliteit, wees betrouwbaar, werk hard en je wordt gezien. De praktijk is – zo weet ik ondertussen - veel weerbarstiger. Ook noemde hij nog al wat herkenbare zaken op als: je wordt op jouw terrein te laat of helemaal niet betrokken bij vragen of – nog erger – een extern bureau wordt ingehuurd voor klussen die eigenlijk bij jouw afdeling of werk horen. Opmerkelijk is dat zo veel van de aanwezige mediathecarissen zich herkenden in de voorbeelden. Ik vraag me al heel lang af – maar dit terzijde – of de mediathecaris in het onderwijs wel goed gepositioneerd is en of er optimaal van de kwaliteiten van deze professionals gebruik wordt gemaakt, maar okay.


Hoe verkoop je nu je afdeling? Hoe zorg je ervoor dat je gezien wordt en dat een ander niet jouw werk gaat zitten doen? Busscher: Ga netwerken. Maak de klant (collega=klant) bijzonder. Wees goed nieuws. Denk aan geven in elke interactie. Creëer een verhaal waarmee de beeldvorming over je afdeling positief wordt beïnvloed. Eigenlijk hebben we het hier gewoon over marketing. Busscher start met het feit dat de klant enthousiast moet worden. Er bestaat daarbij geen algemeen geldende kwaliteit. Kwaliteit is wat mensen ervaren, soms los van de kwaliteit die je afdeling levert en waar jij zo trots op bent. Het vereist wel het beheersen van de kunst van het beïnvloeden. Busscher baseert zijn zes technieken om collega’s mee te krijgen op het werk van Robert Cialdini.
1. Sociaal bewijs: wij geloven dingen meer als veel andere mensen – die op ons lijken – het belangrijk vinden
2. Autoriteit: verwijs naar geaccepteerde autoriteiten
3. Schaarste: ik heb eigenlijk geen tijd, maar …
4. Ruil/wederkerigheid: eerst geven
5. Sympathie: wordt aardig gevonden, geef aandacht en zet in op gelijkenissen, verbinding
6. Consistentie: je verhaal moet kloppen. Wie A zegt moet ook B zeggen.

Eerder al had ik als ambassadeur van Kennisnet kennis gemaakt met Marijke van der Brugge. Zij hanteert negen tactieken om te beïnvloeden (redeneren, inspireren, vragen, een goed gevoel, onderhandelen, een gunst vragen, stille bondgenoten, autoriteit en dwang). Voor een groot deel komt dit overeen met bovengenoemde technieken. Marijke noemt ook valkuilen. Bij het hierboven genoemde tweede punt twee van Cialdini, Autoriteit, zou een valkuil kunnen zijn: mensen kunnen worden afgeschrikt of willen juist tegendraads zijn. En dan mislukt je charme-offensief volledig. Haar laatste tactieken: Autoriteit en Dwang hebben met laatste redmiddelen en macht te maken. Wat mij vooral aansprak bij haar is Inspireren als een belangrijke tactiek. Je suggereert hierbij wat de mogelijkheden kunnen zijn als de ander zich laat overreden. Voor inspireren heb je overtuiging, energie en passie nodig. Een inspirerend 2011 gewenst!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten