donderdag 24 februari 2011

Games rukken op in het onderwijs

Gaming verovert na de huiskamers nu ook de klaslokalen. Uit een onderzoek onder 542 potentiële bezoekers, veelal leraren, van de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2011 blijkt dat 45% verwacht dat gaming binnen tien jaar een vast onderdeel is van het leertraject. Ineke Verheul, gameonderzoeker, stelt in dit persbericht: “Het gebruik van commerciële games leent zich goed voor een breed scala aan onderwijsdoeleinden, zoals samenwerken, argumenteren en burgerschap, maar ook voor vakken als natuurkunde, Engels en economie. Een belangrijke eigenschap van een commerciële game is de zogenaamde ‘flow’, de eigenschap van een game om verder te willen spelen."  Verheul benadrukt dus dat voor het onderwijs geen aparte educatieve games hoeven te worden ontwikkeld. Zij staat zeer positief tegenover gamen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld claimen de auteurs van het populaire boek Got Game (2004) dat het spelen van games de huidige generatie tot snellere denkers maakt die niet gefrustreerd raken van tegenslagen, maar juist blijven volhouden (Wat we weten over ... effecten van games). Verder worden vaak genoemd als positieve effecten: actieve betrokkenheid, ruimtelijk- en startegisch inzicht en bevordering van oog-hand coördinatie.

Maar natuurlijk kleven er ook veel negatievere ideeën, gedachten en gevoelens aan het spelen van games, zoals bijvoorbeeld het geweld in veel commerciële games. De classificatie van games is sinds 2003 in Europees verband geregeld. Dat gebeurt in de vorm van zelfregulering met het Nederlands Instituut voor de classificatie van Audiovisuele media, kortweg NICAM en Kijkwijzer als voorbeeld. Dit classificatiesysteem heeft de naam PEGI gekregen. Hoewel internet formeel niet tot het werkterrein behoort, is het NICAM en PEGI wel betrokken bij nationaal en internationaal overleg. Want het is evident dat de snelle ontwikkeling en de belangrijke rol van internet de vraag oproept hoe mogelijke schadelijke effecten van online activiteiten zo goed mogelijk voorkomen kunnen worden. PEGI startte vorige maand een clipcampagne voor de jongere kinderen en hun ouders in verschillende grote Nederlandse speelgoedwinkels, warenhuizen, muziek- en elektronicazaken die games verkopen. De campagne 'Wees wijs met games' is bedoeld om ouders en kopers van games te attenderen op de leeftijdsadviezen van PEGI. Voor de campagne zijn vijf korte clipjes ontwikkeld die elk aandacht besteden aan mogelijke risicovolle inhoud van games, zoals geweld, angst, seks, grof taalgebruik, en aan de risico’s van online gamen. In dit verband wil ik ook nog de site Weetwatzegamen noemen. Hier kun je ook de Gamewijzer downloaden. Ook het Nederlands Jeugd Instituut biedt in het dossier Mediaopvoeding informatie.

Educatieve games voor de verschillende onderwijstypen vind je in de Wiki Games2learn van Kennisnet en Surfnet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten