dinsdag 15 februari 2011

Inbouw meerkeuzetoetsen in kennisbank scheikunde

Afgelopen december publiceerde het Ruud de Moor Centrum een nieuwe update van de kennisbank scheikunde voor beginnende docenten. Deze update is een combinatie van een kennisbank scheikunde en een toetsenbank scheikunde, die eerder afzonderlijk op het RdMC-portaal stonden.

Drs. J. van Enckevort, voormalig docent scheikunde aan het Maaslandcollege in Oss, ontwikkelde de toetsen. Het betreft sets van meerkeuzevragen over verschillende onderwerpen voor 3/4/5 havo of 3/4/5/6 vwo. Ze zijn gekoppeld aan enkele gangbare scheikundemethodes en voorzien van bijlagen, die van belang zijn voor toetsanalyse, toetsevaluatie en ontwikkeling van nieuwe toetsen. Voor details verwijzen we naar het tabblad 'Nieuw' bij opening van de kennisbank scheikunde.
De toetsen zijn - inclusief ondersteunende informatie - ondergebracht bij verschillende thema's binnen de kennisbank. Ze zijn daarmee gekoppeld aan vakinhoudelijke concepten, evenals vakdidactische kennis of andere kenniselementen.
Bron: Nieuwsbrief RdMC, Januari 2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten