donderdag 17 februari 2011

Het mediagedrag van jongeren

Welke media gebruikt de gemiddelde leerling en wat is er de laatste jaren veranderd? De meest recente cijfers over mediagedrag van jongeren zijn van 2010. Ik hoor veel percentages langskomen op school, maar ik wil je hier betrouwbare achtergrondinformatie geven, zodat we in elk geval vanuit dezelfde cijfers praten. Je kunt voor betrouwbare cijfers over vele onderwerpen trouwens altijd de online statistieken van het CBS gebruiken.


De Stichting Promotie Televisiereclame (SPOT) voert al jaren tijdbestedingonderzoek uit onder de Nederlandse bevolking. De cijfers over het mediagedrag van 13-16-jarigen waren in 2010 het meest opmerkelijk en afwijkend van het geheel. Deze groep besteedt dagelijks bijna 6,5 uur aan media. Ze zijn 62 minuten per dag bezig met social media (50 minuten langer dan de totale groep respondenten van 6-65 jaar), 21 minuten met filmpjes op internet (tegen 4 minuten totaal) en 33 minuten met gamen (tegen 13 minuten). De verschillen tussen de jongeren van 13-16 jaar en andere leeftijdsgroepen zijn enorm. Samenvattend kan gesteld worden dat zij eigenlijk hun sociale contacten thuis op de computer hebben. Tieners vanaf 17 jaar laten een totaal ander beeld zien (iets meer dan 5 uur per dag aan media-activiteiten). Bij hen neemt het gebruik van social media af, ten gunste van e-mailen. Ze hebben hun sociale contacten vooral buitenshuis.  In de groep van 13-16 jarigen staat televisie toch nog steeds bovenaan (ongeveer 80 minuten). Printmedia zoals kranten en tijdschriften spelen bij kinderen en jongeren nauwelijks een rol van betekenis. (bron: Alles over tijd)Jongeren gaan overigens wel steeds minder tv kijken, aldus de Landelijke jeugdmonitor van het CBS. Jongeren besteden volgens de monitor veel tijd op het internet, waar ze bovendien veel televisieprogramma’s op elk gewenst moment kunnen bekijken. Ze zitten de afgelopen jaren dan ook steeds minder voor de buis. Het aandeel 12- tot 18-jarigen dat 10 uur per week of meer tv kijkt via een tv-toestel is gedaald van 76 procent in 2000 tot 62 procent in 2008. Het aandeel jongeren dat geen of minder dan 10 uur per week voor de tv zit, nam in dezelfde periode flink toe van 24 naar 39 procent. In 2009 had 99% van de jongeren van 12 tot 25 toegang tot internet. Hoe veel en hoe lang ze daar tv kijken is onbekend.
Je kunt de laatste cijfers vinden via Statline (CBS) in het dossier jongeren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten