donderdag 10 februari 2011

Jongeren weerbaarder maken

Waar kunnen jongeren geordende, betrouwbare en specifiek op de doelgroep gerichte informatie vinden? Hoe spreek je jongeren aan op leefstijl en hoe verwijs je naar goede voorlichting over voeding, seks en gezondheid. Nu zijn jongeren vaak zelf op zoek naar informatie in de grote ongeordende grabbelton die Google heet.
Een nieuw initiatief is de website Ondertussen.nl. Dit is een online – aan Hyves gekoppeld - jongerenplatform over, voor en door jongeren waarbij nieuws verrijkt wordt met publieke voorlichting afkomstig van samenwerkende kennisinstituten, als het Nibud, de Rutgers Nisso Groep, het Trimbos en  het Voedingscentrum. Deze publieke en private partijen (Hyves, Hi) hebben het initiatief tot de site in december 2010 genomen (bron: YoungMarketing). Genoemde website werd toen gelanceerd en een Convenant Weerbaarheid Jongeren door partijen getekend. De site heeft met de vaste redactieformule ‘Wat, Waar en Waarom daar?’ als doel om met name laag opgeleide jongeren en migranten niet van informatie, duiding en toegang tot hulpbronnen uit te sluiten. Artikelen over onderwerpen als seks, drugs, alcohol, bewegen, geld, roken, voeding, mentaal welzijn en gezondheid worden verrijkt met publieke voorlichting over het onderwerp. Het doel is om tieners actief te betrekken bij het nieuws; berichten kunnen worden gedeeld en op alle berichten kan worden gereageerd. “Jongeren zijn de volwassenen van de toekomst. De kennis en vaardigheden die jongeren nu ontwikkelen, vormen de basis voor het leren en functioneren in volwassenheid. Weerbare, juist geïnformeerde jongeren, blijken goed in staat zelf invloed uit te oefenen op hun leefstijl en welbevinden”, aldus het convenant. 
Ondertussen.nl heeft inhoudelijk een verbinding met het Digitaal Centrum Jeugd en Gezin (DCJG) dat zich met gemeentelijke websites over opgroeien en opvoeden richt op ouders met kinderen tot 23 jaar. De verbinding maakt het mogelijk om onderwerpen eerder aan ouders aan te bieden om ze een bewustwordings- en informatievoorsprong te gunnen. Op deze wijze kunnen actuele onderwerpen op een natuurlijke wijze aan de keukentafel worden besproken (Bron: Frankwatching).


Een ander – wat ouder - initiatief is sense.info. Sense is een overheidsinitiatief (ministerie van VWS) en bestaat al sinds 2009. Het is belangrijk dat jongeren betrouwbare informatie over seksualiteit krijgen en er voor hen via Sense nu duidelijke aanspreekpunten zijn, aldus het persbericht. Sense.info biedt jongeren betrouwbare informatie over seksualiteit. De site beantwoordt vragen over seksualiteit, relaties, anticonceptie en soa’s. Daarnaast kunnen jongeren via de site een Sense-spreekuur bij hen in de buurt vinden. De spreekuren worden georganiseerd door GGD'en en hun regionale partners.


Het is belangrijk jongeren op dergelijke sites te wijzen omdat recent bekend werd - en dit is zeer alarmerend - dat veel pubers internetporno als voorlichting beschouwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten