dinsdag 31 mei 2011

Behoefte aan een definitie van 21st century skills

21st century skills voor het onderwijs? Wat is dat nu weer? Al enige tijd wordt er mondiaal onderzoek gedaan naar 21st century skills, vaardigheden die nodig zijn in de 21ste eeuw. Zo is ook Kennisnet in 2010 een onderzoek gestart naar de kennis en vaardigheden die het onderwijs in de 21ste eeuw moet onderwijzen. Deze vraag is het startpunt van de paper ’21st century skills’, die Universiteit Twente in opdracht van Kennisnet heeft opgesteld. Het belangrijkste doel van deze discussienota is om informatie te geven over de definitie, implementatie en evaluatie van 21st century skills door een aantal modellen voor 21st century skills te analyseren.

De 21st century skills die in alle modellen worden genoemd zijn samenwerking; communicatie; ICT geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden (incl. Burgerschap). Daarnaast worden creativiteit, kritisch denken, en probleemoplosvaardigheden in bijna alle modellen genoemd, aldus de discussienota. Over het geheel genomen onderscheiden de meeste modellen drie typen ICT-gerelateerde competenties: informatievaardigheden, technologische geletterdheid en ICT-geletterdheid. Daar waar technologische geletterdheid de wisselwerking tussen technologie en samenleving benadrukt, alsmede het belang van inzicht in technologische principes, richt ICT-geletterdheid zich vooral op een effectief en efficiënt gebruik van technologie.Youngworks is in april in samenwerking met kennisnet begonnen aan een onderzoek onder jongeren. Hoe maken jonge mensen nu en in de toekomst effectief gebruik van talloze nieuwe mogelijkheden om samen te werken, te communiceren, te leren, te protesteren, te globaliseren en te mobiliseren? Op welke manier hebben jongeren zich deze vaardigheden eigen gemaakt? En hoe passen ze het toe? Kennisnet wil met dit project zo veel mogelijk voorbeelden en cases verzamelen die ze kunnen gebruiken in het aanjagen van een debat over de 21st century skills. Met de inzichten die de jongeren geven over hun vaardigheden, in combinatie met opgedane kennis en internationale ontwikkelingen over het onderwerp, gaat Kennisnet het debat aan met het onderwijsveld. Worden jongeren goed voorbereid om zich te handhaven in een wereld die andere eisen stelt? Of moet het onderwijs beter worden afgestemd op de 21st century skills? In welk opzicht veranderen 21st century skills wat er wordt geleerd en hoe er wordt onderwezen Welke veranderingen moeten worden aangebracht in de eindexamens om de verwerving van 21st century skills te kunnen beoordelen? Dat zijn vragen die hier aan de orde komen en die aan het onderwijs zullen worden gesteld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten