woensdag 2 november 2011

Wereldoorlogen interactief

Lokale geschiedenis in optima forma én interactief, dat zijn kwalificaties voor de volgende websites die ik hier wil bespreken. De sites hebben te maken met lokale- en/of familiegeschiedenissen in beide wereldoorlogen. Als inleiding of huiswerk bij een les over één van de wereldoorlogen zouden de websites door de leerlingen zelfstandig kunnen worden bekeken. Er is genoeg interactiviteit, er is ook genoeg informatie en al met al tilt de hier gevonden informatie lokale- en specifieke geschiedenissen in de les naar een meer algemeen niveau.
Hoe de Duitse geheime politie, de Sicherheitsdienst (SD) in een Nederlands stad (Groningen) in 1944/45 werkte kun je zien en beleven in het Scholtenhuis. Over de oorlog en de rol van de SD zijn inleidende teksten beschikbaar. Het Scholtenhuis bestaat niet meer, maar de virtuele constructie van de Aussenstelle Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) is nu wel via internet te betreden. De leerlingen kunnen per verdieping ruimtes aanklikken, waarna deze ruimte haar geheim prijsgeeft en je op alle manieren informatie kunt inzien, beluisteren en bekijken. Je krijgt als leerling een goed beeld van wat de bezetting voor de Nederlanders betekende. Ook begrijp je waarom de Groningers in de oorlog heel bang waren voor het gebouw en zijn bewoners.
Datzelfde effect bereikt Het Amsterdam van Anne Frank. Langs een tijdbalk kunnen de leerlingen informatie inwinnen over het Joodse leven in Amsterdam van 1933 tot 1950. In beeld, geluid en geschreven tekst zien zij hoe in Amsterdam de jaren dertig verlopen en hoe – onvermijdbaar - de oorlog begint, uitmondend in de vernietiging van het Joodse leven in Amsterdam. Er is een begrippenlijst bij de site, als je verdwaalt kun je de site ook per onderwerp benaderen en er is docentenmateriaal.
Europeana maakt het mogelijk om digitaal materiaal van museums, bibliotheken, archieven en audiovisuele collecties uit Europa te verkennen. Onderdeel van Europeana is Wereldoorlog 1 in foto’s, brieven enherinneringen. Via deze site wordt de bevolking in onder meer Engeland en Duitsland opgeroepen om materiaal aan de collectie toe te voegen. EuropeanaRemix is de eerste interactieve film van dit project over een vriendschap tussen een een Engels soldaat en een Duitse krijgsgevangene in de Eerste Wereldoorlog. De kleindochter van Otto Arndt gaat in de film op zoek naar deze geschiedenis en interactief is er voor de leerlingen de mogelijkheid om de documenten en foto’s te zien die zij heeft gevonden. Video’s en Google maps begeleiden de tocht verder. Let op, je hebt wel html5 nodig, dus met een oude internetexplorer mis je de interactiviteit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten